Noti mis-Sinodu tal-Familja (1). Kpiepel u Għarajjes.

Print Friendly, PDF & Email

Noti mis-Sinodu (1)

KPIEPEL U GĦARAJJES

Meta dalgħodu dħalna fis-sala fejn qed jiltaqa’ s-Sinodu ntbaħt kemm kien hemm “kpiepel” differenti fid-daqs u l-kulur.  Wieħed kien jispikka fuq l-oħrajn għax hu biss kellu kappell “abjad”. Ma rridx inkun xagħra f’rasu għax għalkemm huwa surmast b’ħiliet kbar, quddiemu għandu battikata biex joħloq l-armonija, għax barra li l-orkestra hija mdaqqsa, xi kultant mhux kulħadd idoqq minn fuq l-istess karta!  Jgħinu lill-Papa hemm grupp mhux ħażin ta’ rġiel libsin “kappell” kulur il-larinġa (ma nafx huwiex larinġ ħelu jew qares!) u grupp ieħor li jxidd “kappell” aħmar!  Imma fost il-kardinali u l-isqfijiet kien hemm xi wħud li headdress tagħhom hija jew speċi ta’ kuruna jew kappun żgħir (kuslah) – dawn huma dawk li ġejjin minn Knejjes Kattoliċi Orjentali.  Filwaqt li dawn kollha huma membri tas-Sinodu, hemm oħrajn libsin kappell f’forma ta’ ċilindru magħruf bħala kamilavka – dawn huma rappreżentanti mill-Knejjes Ortodossi li huma mistiedna għas-Sinodu bħala osservaturi.  Fl-aħħar osservajt numru sabiħ ta’ nisa – tneħħi s-sorijiet li kienu bil-libsa reliġjuża, l-oħrajn huma nisa flimkien ma’ żwieġhom li huma mistiedna bħala udituri.  Fost dawn hemm koppja bit-tarbija fil-pram!  Verament vetrina ta’ varjetà interessanti ta’ “kpiepel” li tirrifletti l-firxa wiesgħa ta’ esperjenzi affettivi, soċjali, reliġjużi u ekumeniċi li ġabu magħhom dawk li qed jieħdu sehem fis-Sinodu.

 

Kull kappell ifisser ras!  U l-varjetà fil-kpiepel timplika varjetà fl-irjus jew aħjar fil-mod kif peruna taħsibha.  Għalkemm għadna fl-ewwel ġurnata, l-ewwel interventi li saru wrew biċ-ċar li fis-Sinodu hawn “irjus” differenti.  Meta wieħed iqabbel uħud mid-diskorsi li saru llum mad-diskorsi li għamel il-Papa f’dawn il-jumejn, dritt joħroġ fid-dieher li mhux kulħadd liebes l-istess kappell!  Anzi, f’xi waqtiet kappell jaf imil lill-ieħor.  Wieħed jawgura li fi spirtu ta’ djalogu matul dawn it-tliet ġimgħat dawn l-irjus joqorbu lejn xulxin għall-veru ġid tal-familja u fl-aħħar, meta nsibu kappell għal kulħadd, ħadd ma jibqa b’nofs ilbies.

 

Waħda mill-esperjenzi sbieħ li smajt kienet storja li rrakkonta wieħed isqof mill-Kanada.  Qal li dan l-aħħar żewweġ koppja li kien ilu jakkumpanja għal dawn l-aħħar tnax-il sena.  F’dawn is-snin, din il-koppja kellha sitt ulied.  Lil kollha ressquhom għall-Magħmudija, imma huma ma xtaqux jersqu għaż-Żwieġ sagrament qabel ma jkunu ċerti li huma mħejjijin tajjeb u li huma konvinti mill-pass li kienu ser jieħdu.  Din l-istorja tgħidli kemm għandna bżonn sabar u mħabba fil-ħidma tagħna mal-għarajjes, anki jekk qed jgħixu flimkien.  Huwa fatt li ġieli nippruvaw lil koppja ngħaġġlulha l-pass biex titla’ t-taraġ tal-altar anki jekk ma tkunx ippreparata sewwa.  Imma dawk li jittellgħu jiġru fuq l-altar, faċli jinżlu t-taraġ tnejn tnejn.

5 ta’ Ottubru 2015

 

+ Mario Grech

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: