Santa Tereża tal-Bambin Ġesù

Print Friendly, PDF & Email

Illum il-Knisja ċċelebrat it-tifkira ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù

Tul il-pontifikat tiegħu San Ġwanni Pawlu II ikkanonizza 482 qaddis, imma Santa Tereża ta’ Lisieux, hija l-unika qaddisa li hu ddikajara bħala duttura tal-Knisja. Tul dawn id-disà sekli, 36 qaddis biss ħadu dan it-titlu.

Santa Tereżina għandha l-abilità li twassal messaġġ lid-dinja moderna kemm għal Kristjani kif ukoll għal min mhux. Dan jidher fl-awtobijografija tagħha ‘Storja tar-Ruħ’.

San Ġwanni Pawlu II, fl-ittra Appostolika tiegħu ‘Divini Amoris Scientia’, irrefera għaliha bħala ‘Xjentista’.

Għal aktar tagħrif idħol fuq s-sit: https://aleteia.org/2020/10/01/john-paul-ii-declared-only-one-doctor-of-the-church/

Jew biex issir taf aktar fuq il-ħajja tagħha, idħol fuq is-sit: https://taghrifdwarilqaddisin.wordpress.com/2018/09/14/1-ta-ottubru-santa-tereza-tal-bambin-gesu/

%d