32 pajjiż jiffirmaw id-dikjarazzjoni li jaffermaw id-dritt għall-ħajja.

Print Friendly, PDF & Email

Fil-ġimgħa li twassal għas-75 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Ġnus Magħquda, 32 pajjiż iffirmaw id-dikjarazzjoni li tgħid li ma hemm ebda dritt internazzjonali għall-abort u affermaw mill-ġdid id-dritt tal-pajjiżi ndividwali li jiddeċiedu huma liġijiet dwar dan.

Id-dikjarazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra, ġiet iffirmata fit-22 ta’Ottubru, f’ċerimonja virtwali. Il-pjan oriġinali kellu jkun li l-iffirmar isir viċin l-Assemblea tas-Saħħa Dinija 2020 li kellha ssir ġewwa Ġinevra, imma minħabba l-pandemija tal-COVID-19 kellha ssir b’konferenza virtwali.

L-iffirmatarji wegħdu l-appoġġ lir-rwol tal-familja bħala “fundamentali għas-soċjetà kif ukoll sors ta’ saħħa, appoġġ u kura”. Id-dikjarazzjoni affermat li “kulħadd hu ndaqs quddiem il-liġi” u li “drittijiet tan-nisa huma parti inaljenabli, integrali w indikabbli tad-drittijiet tal-bniedem, u l-libertajiet fundamentali kollha”

“Nisa u bniet għandhom igawdu aċċess ugwali għall-edukazzjoni ta’ kwalità, riżorsi ekonomiċi u partiċipazzjoni politika kif ukoll opportunitajiet indaqs ma rġiel u subien għal impjieg, tmexxija u teħid ta’ deċiżjonijiet fil-livelli kollha”, tgħid id-dikjarazzjoni.

Barra minn hekk, l-iffirmatarji affermaw mill-ġdid il-fatt li “kull bniedem għandu d-dritt tal-ħajja” u li jikkommettu li jippermettu li kull mara tmur mingħajr periklu waqt it-tqala u t-twelid u li jipprovdu lil koppji bl-aħjar ċans li jkollhom tarbija b’saħħitha.

“Fl-ebda każ, l-abort ma għandu jiġi promoss bħala metodu ta’ ppjanar tal-familja”, l-iffirmatarji qablu. “Kull miżura jew bdil f’dak li għandu x’jaqsam mal-abort fis-sistema tas-saħħa jkun biss iddeterminat fuq livel lokali jew nazzjonali, skond il-proċess leġislattiv nazzjonali”.

Id-dikjarazzjoni teskludi speċifikament l-abort mis-saħħa sesswali u riproduttiva, li l-firmatarji qalu li dan għandu jitjieb.

“Id-dikjarazzjoni tgħid li dawk ta’ favur il-ħajja ilhom jisħqu snin mal-Ġnus Magħquda, li ma hemm l-ebda dritt globali għall-abort u li l-abort ma għandux jiġi mpost mill-Ġnus Magħquda, għaliex l-abort hu kwistjoni ta’ sovranità nazzjonali” hekk stqarret Austin Ruse, president taċ-Ċentru tal-Familja u tad-Drittijiet Umani tal-Ġnus Magħquda.

Għal aktar tagħrif idħol fuq s-sit:

https://aleteia.org/2020/10/25/u-s-and-31-countries-sign-declaration-affirming-right-to-life/

———————–

Dawn huma l-pajjiżi li ffirmaw id-dikjarzzjoni fit-22 ta’ Ottubru 2020.

 1. Kingdom of Bahrain
 2. Republic of Belarus
 3. Republic of Benin
 4. Federative Republic of Brazil (cosponsor)
 5. Burkina Faso
 6. Republic of Cameroon
 7. Democratic Republic of the Congo
 8. Republic of the Congo
 9. Republic of Djibouti
 10. Arab Republic of Egypt (cosponsor)
 11. Kingdom of Eswatini
 12. Republic of The Gambia
 13. Republic of Haiti
 14. Hungary (cosponsor)
 15. Republic of Indonesia (cosponsor)
 16. Republic of Iraq
 17. Republic of Kenya
 18. State of Kuwait
 19. State of Libya
 20. Republic of Nauru
 21. Republic of Niger
 22. Sultanate of Oman
 23. Islamic Republic of Pakistan
 24. Republic of Poland
 25. Kingdom of Saudi Arabia
 26. Republic of Senegal
 27. Republic of South Sudan
 28. Republic of Sudan
 29. Republic of Uganda (cosponsor)
 30. United Arab Emirates
 31. United States of America (cosponsor)
 32. Republic of Zambia
%d bloggers like this: