Sapport lid-Dar tal-Providenza għas-sena 2021

Print Friendly, PDF & Email

Id-Dar tal-Providenza tixtieq tirringrazzja lill-pubbliku in ġenerali għall-ġenerożità straordinarja li wera waqt il-maratona annwali ta’ ġbir ta’ fondi Festa ta’ Ġenerożità organizzata nhar l-ewwel tas-sena. Dawn id-donazzjonijiet se jkunu mezz importanti sabiex id-Dar tkun tista’ tkompli bil-ħidma professjonali li toffri lir-residenti b’mod speċjali f’dawn iż-żminijiet diffiċli.

Hekk kif stabbilit mill-policies tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, donazzjonijiet fi flus kontanti ta’ aktar minn €5,000 u donazzjonijiet jew pledges oħra ‘l fuq minn €10,000  minn individwi jew kumpaniji huma suġġett ta’ proċess ta’ verifika. 

Bħala parti minn dan il-proċess u f’konformità mal-obbligi regolatorji, Id-Dar tal-Providenza talbet iktar dokumentazzjoni wara li rċeviet pledge  ta’ €500,000 minn Catco Group Capital Investment.  Id-Dar tal-Providenza ma toqgħodx biss fuq dokumentazzjoni pprovduta imma tagħmel il-proċess ta’ verifika tagħha qabel taċċetta tali donazzjonjiet. L-aċċettazzjoni ta’ din id-donazzjoni hija suġġett għall-proċess intern ta’ verifika tad-Dar.

Sors: www.knisja.mt

Ritratti: www.knisja.mt/ritratti

Leave a Reply

%d bloggers like this: