Studju mill-Caritas Malta

Print Friendly, PDF & Email

Caritas Malta tniedi l-istudju A Minimun Essential Budget For A Decent Living 2020

Caritas Malta tħeġġeġ sabiex il-pajjiż jistabilixxi benchmark li huwa l-ammont minimu tad-dħul neċessarju u adekwat biex tipi differenti ta’ familji jkunu jistgħu jgħixu ħajja sempliċi u dinjituża.

The Minimum Essential Budget for a Decent Living (MEBDL) 2020 huwa t-tielet fis-sensiela ta’ studji maħruġa minn Caritas Malta. Fl-2012, Caritas Malta bdiet inizjattiva biex tkompli twettaq il-viżjoni tagħha li ttaffi l-faqar u tippromwovi l-iżvilupp uman u l-ġustizzja soċjali. MEBDL 2020 jibni fuq dawn l-istudji preċedenti, billi jżomm metodoloġija u viżjoni simili. Bħal fl-istudji ta’ qabel, l-għan prinċipali kien li tiġi ddeterminata l-ispiża ta’ basket bażiku ta’ oġġetti u servizzi li n-nies kollha għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja ta’ kwalità. Iż-żewġ oġġettivi tal-istudju huma:

  • Li jiġu riveduti l-komponenti essenzjali minimi ta’ basket ta’ oġġetti u servizzi bażiċi biex tikseb livell ta’ għajxien diċenti f’Malta;
  • Biex dan il-basket jiġi pprezzat u b’hekk jiġi stabbilit il-baġit minimu essenzjali għal tliet kategoriji differenti ta’ familji bi dħul baxx f’Malta.

Il-familji ta’ interess baqgħu l-istess bħal fi studji preċedenti; jiġifieri, djar li jinkludu:

  1. Żewġ adulti u żewġt itfal dipendenti
  2. Ġenitur waħdu u żewġt itfal dipendenti
  3. Koppja anzjana (65+)

F’din it-tielet edizzjoni, qed niffukaw ukoll fuq l-ispejjeż li jiffaċċaw familji li għandhom persuna minorenni b’diżabbiltà.

L-oġġetti u s-servizzi fil-baskett jirriflettu stil ta’ ħajja kontemporanja, iżda jimxu wkoll ma’ prinċipji ta’ sostenibbiltà biex b’hekk is-saħħa tal-individwi u tal-ambjent naturali jiġu mħarsa.

Matul l-istudju saret konsultazzjoni ma’ diversi esperti minn oqsma differenti, ma’ nies li jaħdmu ma’ individwi u familji vulnerabbli, kif ukoll ma’ persuni rappreżentati ta’ dawn l-istess familji vulnerabbli.

Fil-qosor, l-spiża annwali għall-basket Bażiku MEBDL 2020 huma, €13,946.78 għal familja li tinkludi żewġ adulti u żewġt itfal, €11,038.12 għal familja li tinkludi ġenitur waħdu u żewġt itfal, u €8,156.57 għal familja li tinkludi koppja anzjana (65+).

Meta wieħed iżid kemm jiġi jiswa l-użu u manutenzjoni ta’ karozza privata, ikla jew snack f’restaurant darba fix-xahar, u kirja ta’ post mill-privat, mingħajr sussidju, l-ispiża togħla għal 17,900.07 ewro fis-sena għall-koppja anzjana, 21,974.62 ewro fis-sena għad-dar ta’ adult wieħed u żewġt itfal, u 25,003.28 ewro għad-dar b’żewġ adulti u żewġt itfal.

Finalment saru diversi rakkomandazzjonijiet għall-politika u r-riċerka għal-kwalità ta’ ħajja aħjar għal familji bi dħul baxx.

Sors: www.knisja.mt

Ritratti: www.knisja.mt/ritratti

Inti x'taħseb dwar dan is-suġġett?

%d bloggers like this: