Ħares lejn il-Kurcifiss u kkwieta

Print Friendly, PDF & Email

Din hi waħda mill-isbaħ kitbiet ta’ San Ġorġ Preca fejn jistedinna biex fid-diffikultajiet tagħna nitfgħu ħarsitna fuq Ġesù Msallab u b’hekk il-moħħ u l-qalb tagħna jsibu l-kalma li jaf jagħti Ġesù. Hu jaf x’jiġifieri t-tbatija għax għadda minnha qabilna. 

Ħajr lil Joe Galea

%d