Il-familja fid-dawl tal-Kelma ta’ Alla

Print Friendly, PDF & Email

Sussidju Numru 2 għas-Sena Familja Amoris Laetitia

«Alla Trinità hu komunjoni ta’ mħabba, u l-familja hi l-mera ħajja tiegħu. Idawwalna kliem San Ġwanni Pawlu II: “Alla tagħna, fl-iktar misteru intimu tiegħu, mhux solitudni, imma familja, ladarba hemm fih paternità, filjazzjoni u l-essenza tal-familja li hi l-imħabba. Din l-imħabba, fil-familja divina, hi l-Ispirtu s-Santu”. Il-familja allura mhix xi ħaġa barranija għall-istess essenza divina.». AL 11

Ara l-ewwel Sussidju għas-Sena Familja …

Ara t-tieni Suddidju għas-Sena Familja …

Ara wkoll l-ewwel żewġ vidjos …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: