Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Għid il-Ħamsin (Sena B)

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja jew isegwuha mal-familja minn fuq it-televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Bħala tħejjija jridu jimlew il-kaxxi l-vojta bid-doni tal-Ispirtu s-Santu.

%d bloggers like this: