Barka fuq l-Anzjani fl-għeluq tal-quddiesa

Print Friendly, PDF & Email

BARKA TAL-GĦELUQ FUQ L-ANZJANI U WARA SSIR IL-BARKA TAS-SOLTU

O Alla, għajn ta’ kull ħniena,

li żejjint lil dawn ħutna b’don ta’ ħajja twila,

imliehom, nitolbuk bil-barka tiegħek.

℟.       Ammen.

Agħmel li jħossu l-ħlewwa u l-qawwa tal-preżenza tiegħek,

biex huma u jitfgħu ħarsithom lejn l-imgħoddi,

jithennew bil-ħniena tiegħek.

℟.       Ammen.

Agħmel li waqt li jħarsu lejn il-ġejjieni

jitħeġġu u jitwettqu fit-tama li ma tmut qatt.

℟.       Ammen.

U lilkom ilkoll li tinsabu hawn miġbura,

iberikkom Alla li jista’ kollox,

il-Missier u l-Iben X u l-Ispirtu s-Santu.

Morru u agħtu tifħir u glorja lil Alla b’għemil ta’ ħniena u mħabba.

℟.       Inroddu ħajr lil Alla.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: