Bin Alla

Print Friendly, PDF & Email

Terminu ieħor mfisser mill-Biblista Dun Pawl Sciberras fid-Dizzjunarju Bibliku tal-Laikos

Id-Dizzjunarju Bibliku u ġabra ta’ kliem u termini li nsibu fil-Kotba Mqaddsa u li minkejja li nisemgħhom jew ngħiduhom spiss, madankollu mhux dejjem inkunu nafu l-oriġini jew nifhmu għal kollox it-tifsira tagħhom.

Ara t-tifsira tat-terminu, Bin Alla …

Sal-lum il-lista tiġbor fiha aktar 54 kelma jew terminu differenti, spjegati fid-dettal minn Dun Pawl kemm fil-kitba kif ukoll f’audio recording. Xi paġni minnhom jinkludu wkoll video.

Ara l-lista kollha li hemm sal-lum …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: