Talba għall-Aħħar tas-Sena. Minn Don Tonino Bello.

Print Friendly, PDF & Email

Hawn aħna, Mulej, quddiemek. Bla nifs, wara mixja twila ta’ sena sħiħa.

Hawn aħna, Mulej, quddiemek.
Bla nifs, wara mixja twila ta’ sena sħiħa.

Imma jekk inħossuna bla nifs, eżawriti,
mhux għax imxejna xi mixja twila ħafna.

Inħossuna eżawriti għaliex, sfortunatament,
ħlejna saħħitna fit-toroq li vvintajna aħna, kif ridniehom aħna, u mhux fit-toroq tiegħek:

Imxejna fil-mogħdijiet twal u mserrpa tar-ras iebsa tagħna, u ma tajniex każ tas-sinjali tat-traffiku li turina l-Kelma tiegħek;
afdajna wisq fis-suċċess tal-manuvri tagħna, minflok fis-sempliċita li nintelqu f’idejk.

Forsi qatt, bħal f’dan it-tmiem tas-sena, ma
nisimgħu kemm il-kliem ta’ Pietru jgħodd għalina:
“Ħdimna l-lejl kollu, u ma qbadna xejn”.

Imma xorta waħda, irridu nirringrazzjawk xorta waħda.
Għax, meta inti tgħinna nikkontemplaw dwar il-faqar tal-ħsad tagħna,
int tkun qed tgħinna nifhmu li mingħajrek,
ma nistgħu nagħmlu xejn. 

Imma hemm raġunijiet oħra, Mulej, li, fl-aħħar tas-sena,
iħeġġuna biex nirringrazzjawk.

Nirringrazzjawk, Mulej,
talli żammejtna fl-imħabba tiegħek.
Nirringrazzjawk li tkompli tafdana.

Grazzi, għax inti mhux biss tittollerana,
imma tagħtina x’nifhmu li ma tistax tgħaddi mingħajrna.

Grazzi, Mulej, għax int ma taqtax qalbek minna, u qatt ma tħammrilna wiċċna għall-infedeltajiet tagħna.

Għall-kuntrarju, inti tpoġġi f’qalba xewqa hekk qawwija li nkunu persuni aħjar, li diġa qed naraw is-sena l-ġdida bħala żmien ta’ tama biex infejqu l-inkwiet li għaddejna minnu.

Neħħilna, Mulej, kull dell ta’ arroganza.
Libbisna bl-ilbies tal-ħniena u tal-ħlewwa.
Għatina futur mimli grazzja u dawl
u b’imħabba kbira għall-ħajja.

Għinna nagħtu dak kollu li aħna u dak kollu li għandna lilek.
U jalla l-Verġni Ommok trattbilna qalbna.
Sakemm jibda ħiereġ id-dmugħ minn għajnejna.

Ammen.

Miġjub mit-Taljan għll-Malti minn Fr Roy Galdes

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: