Id-dnub tax-xewqa

Print Friendly, PDF & Email

Qrajt l-artiklu tal-isqfijiet Amerikani dwar l-abort u t-tqarbin u l-omelija tal-Isqof Joe Galea Curmi (Leħen 13/6/21)  fejn iwissina li fil-ġuf hemm xi ħadd mhux xi ħaġa.  Li tixtieq id-deni lill-proxxu hu dnub. Issa jekk dan id-deni hu kbir, per eżempju, tixtieqlu l-mewt, mela dan isir dnub mejjet.  Hemm każ u każ. Qed ngħid li altru li jkollok xi tgħid ma’ xi ħadd u fis-saħna tgħidlu, “Nirrrak tmut soptu jew nirrak li ttajrek karozza.” Imbagħad meta tikkalma, aktarx jiddispjaċik li tkun għedt, għax fil-verita ma tkunx tixtieqlu deni hekk kbir.

Imma storja oħra meta int tixtieq il-mewt lil settur sħiħ tas-soċjeta’ bħal migranti, anzjani b’marda terminali u proxxmu li għadhom fil-ġuf.   Jekk tixtieq dan id-deni, anzi tissapportja u tivvota lill-persuni li fil-parliament (ta’ kwalunkwe partit) li bi ħsiebhom jgħaddu liġijiet favur dan il-qtil, id-dnub tiegħek se jkun kbir, għax se tkun indirettament kompliċi fl-abort.  Mingħajr ma niġġudika l-ebda persuna partikolari, jien qed inwissi lil min hu Nisrani konvint u xorta jagħmel dan, biex meta jiġi biex jitqarben irid joqgħod attent li ma jmurx jikkommetti  dnub ieħor akbar, i.e. sagrileġġ.

Minn Edward P. Tagliaferro

%d bloggers like this: