Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Palm. (Sena Ċ)

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja jew isegwuha mal-familja minn fuq it-televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Bħala tħejjija, jridu jiktbu kif insejħulu lir-raġel li kien mislub ħdejn Ġesu’ u li Ġesu’ qallu: “Illum tkun fil-Ġenna miegħi.”

Leave a Reply

%d bloggers like this: