L-Erbgħa, 18 ta’ Mejju 2022

Print Friendly, PDF & Email

Għandna nħobbu lil Alla fih innifsu, għal żewġ raġunijiet: xejn ma jagħmel aktar sens, u xejn ma jiswa aktar minn hekk.

San Bernard ta’ Clairvaux

%d bloggers like this: