It-Tema tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ – Lisbona 2023

Print Friendly, PDF & Email

«Marija qamet u marret tħaffef» (Lq 1:39)

Din il-kwotazzjoni mill-Evanġelju ta’ San Luqa hija l-motto magħżul mill-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li se jsir għall-ewwel darba f’Lisbona il-belt kapitali tal-Portugall. Din il-frażi biblika tiftaħ ir-rakkont taż-żjara ta’ Marija lil kuġinitha Eliżabetta, ġrajja biblika li tiġi eżatt wara t-tħabbira tal-Anġlu Gabrijel lil Marija li kienet se tkun omm l-Iben ta’ Alla, li kienet it-tema tal-aħħar Jum Dinji taż-Żgħażagħ li sar fil-Panama.

Waqt id-djalogu tal-Anġlu ma’ Marija, fil-mument tat-tħabbira, Gabrijel jgħid lil Marija li l-kuġina anzjana tagħha, Eliżabetta, li kulħadd kien jaħseb li ma setax ikolllha tfal, hija tqila.  Wara li Marija qalet lill-Anġlu: “Ara jiena l-qaddejja tal-Mulej; ħa jsir minni skont kelmtek” (Lq 1:38), hija terħilha lejn Għajn Karim, raħal biswit Ġerusalemm fejn kienet tgħix Eliżabetta li issa kienet qed tistenna t-twelid ta’ Ġwanni, dak li kien se jipprepara t-triq għall-Messija.

Marija ta’ Nazaret hija l-figura l-kbira tal-mixja nisranija. Hija tgħallimna ngħidu iva lil Alla.

Fl-episodju bibliku taż-żjara ta’ Marija, l-azzjoni meta “Marija qamet” tippreżenta lil Marija kemm bħala mara ta’ karità kif ukoll bħala missjunarja. Il-fatt li hija telqet “tħaffef” turina dak li jgħid il-Papa Franġisku: “Jalla l-evanġelizzazzjoni taż-żgħażagħ tkun waħda attiva u missjunarja, għax b’hekk huma jagħrfu u jkunu xhieda tal-preżenza ta’ Kristu ħaj.” (Il-Papa Franġisku dwar il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ ta’ Lisbona 2023)

Fl-Eżortazzjoni Appostolika Christus Vivit, indirizzata partikularment għaż-żgħażagħ,  Il-Papa Franġisku jistedinhom biex ikunu missjunarji kuraġġużi, u fost l-oħrajn jgħidilhom hekk: «Fejn jibgħatna Ġesù? M’hemmx fruntieri, m’hemmx limiti: jibgħatna kullimkien. L-Evanġelju huwa għal kulħadd, mhux għal xi wħud biss» (CV 177).

Rapport minn Fr Roy Galdes

%d bloggers like this: