Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. It-Tieni Ħadd tal-Avvent. (Sena A)

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja kull nhar ta’ Ħadd mal-familjari jew mall-kuraturi tagħhom. Bħala tħejjija, iridu jwieġbu għall-mistoqsija ‘Min qal dak il-kliem lin-nies fil-Vanġelu?’

Leave a Reply

%d bloggers like this: