L-assoċjazzjonijiet Kattoliċi jappellaw għat-tneħħija tal-fjuwils fossili

Print Friendly, PDF & Email

“Qum malajr” (Att 12,7). Ispirati mill-eżortazzjoni tal-Papa Franġisku li għamel fil-Festa tal-Qaddisin Appostli Pietru u Pawlu, diversi assoċjazzjonijiet Kattoliċi, inkluż il-moviment ‘Laudato si’ u l-Azzjoni Kattolika Taljana, sejħu r-realtajiet nazzjonali Kattoliċi oħra biex jaħdmu lejn is-sostenibbiltà u futur “aktar ekoloġiku”.

“Din is-sena”, tgħid l-istqarrija għall-istampa, “poġġu l-impenn tagħkom li tneħħu l-investiment mill-fjuwils fossili bħala sinjal li ‘neħħejtu’ mill-investimenti tagħkom f’ekonomija estrattiva u ta’ serq li l-interessi ġeopolitiċi tagħha qed jikkawżaw kunflitti madwar id-dinja, b’mod partikolari fl-Ukrajna”. L-appell indika l-proċess ta’ “konverżjoni ekoloġika” li qed tgħix il-Knisja Taljana, u li għandha lir-rwol tagħha biex “tbiddel ir-rotta lejn ekonomija ta’ paċi”. Dan huwa possibbli billi nħeġġu lill-komunitajiet “biex jitolbu u jikkontemplaw id-don tal-Ħolqien” u jħaddnu “stili ta’ ħajja personali u komunitarji trankwilli”.

Il-komunikat uża kliem il-Papa Franġisku li hu relatat mat-tema tat-tranżizzjoni tal-enerġija. “Il-ħin qed jispiċċa! Id-deliberazzjonijiet iridu jmorru lil hinn minn sempliċi esplorazzjoni ta’ x’jista’ jsir u jikkonċentraw fuq dak li jrid isir, sa mill-lum. M’għandniex il-lussu li nistennew li oħrajn jimxu ‘l quddiem jew nipprijoritizzaw benefiċċji ekonomiċi għal żmien qasir”.

L-għaqdiet Kattoliċi enfasizzaw it-traġedja tal-gwerra. Konflitt li jinvolvi lil kull bniedem hekk kif, filwaqt li jfakkar il-kliem tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji ta’ Talb għall-Kura tal-Ħolqien ta’ din is-sena, “meta nisimgħu dan l-għajjat imnikket, irridu nindmu u nimmodifikaw l-istili ta’ ħajja u s-sistemi distruttivi tagħna”.

“Huwa żmien tajjeb biex nagħtu xhieda sinodikament li rridu nbiddlu r-rotta”, temmet tgħid l-istqarrija għall-istampa. “F’din il-fażi ġdida tal-vjaġġ sinodali, għandna bżonn urġenti ta’ Knisja li tixhed b’għemejjel li taf tagħmel is-sehem tagħha biex tħaffef it-tranżizzjoni ekoloġika issa. Knisja jiġifieri, kif staqsa l-Papa Franġisku lill-fidili tal-belt ta’ Ruma, sagrament ta’ ħarsien, fuq missjoni li noffru lilna nnfusna u nħobbu kif ħabbna Alla”.

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/church/news/2022-12/fossil-fuels-divestment-laudato-si-movement-italian-catholic.html

%d bloggers like this: