Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ir-Raba’ Ħadd tas-Sena. (Sena A)

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja kull nhar ta’ Ħadd mal-familjari jew mall-kuraturi tagħhom. Bħala tħejjija, iridu jimlew il-vojt bi kliem Ġesu’ li nsibu fil-Vanġelu tal-lum.

Inti x'taħseb dwar dan is-suġġett?

%d