Il-Virtù tal-Ospitalità

Print Friendly, PDF & Email

Knisja 2000. Nru 143. Jannar – Marzu 2023

Il-kelma ospitalità turi kemm relazzjoni u anki kwalità umana bejn
il-persuni. Fil-kultura Griega u Latina l-ospitalità kienet tiġi prattikata
kemm fuq livell pubbliku u anki fuq dak privat. L-ospitalità kienet tintwera lejn il-bniedem barrani, il-pellegrin u anki saħansitra lejn l-għadu.
Għalhekk is-sinifikat ewlieni tal-ospitalità kien li wieħed jilqa’ lill-barrani, itih dak li jeħtieġ għall-ħajja u jekk dan l-għemil jiġi prattikat għal
diversi drabi jsir virtù. …

Fr Raymond Gatt OP Editorjal 1
Fr Charles Buttigieg L-Ospitalità fl-Antik Testment 5
Fr Justin Schembri OP Sitting Mary as a corrective to Standing Martha (Lk 10, 38-42): Hospitality as Shalom in practice 15
Fr Joseph Agius OP It-Triq ta’ Għemmaws: ospitalità fit-triq (Lq 24, 13-35) 29
Dr Martin Micallef OFM Cap. L-Ospitalità fl-ewwel żmien tal-Knisja 39
André P. Debattista Magħquda fid-diversità? Fratelli Tutti u l-ospitalità fil-kuntest Ewropew 55
Fr Edgar Busuttil SJ L-Ospitalità u l-Proxxmu 69
Dr Daniel Darmanin L-Ospitalità u l-Barrani 75
Fr Ivan Attard OP L-Ospitalità Ekonomika 81
Marica Cassar Caritas Malta – il-missjoni li tospita 93
Fr Joseph Mizzi Parroċċa li tilqa’ 99
Fr Anton Farrugia Pisani OFM Ospitalità u Liturġija 107

%d bloggers like this: