Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-Għid magħkom

Print Friendly, PDF & Email

Goffredo Boselli  fuq l-Ittra Appostolika, Desiderio desideravi li l-Papa Franġisku ppublika fid-29 ta’ Ġunju 2022 u li tittratta fuq il-formazzjoni Liturġika tal-Poplu ta’ Alla.

Tista’ tara Desiderio desideravi bil-Malti minn hawn … https://www.laikos.org/dd.htm

Goffredo Boselli, li huwa patri tal-komunità ta’ Bose fl-Italja. Huwa membru tal-kumitat organizzattiv tal-Kungress Liturġiku Internazzjonali li jsir kull sena f’Bose u jservi bħala konsulent dwar il-liturġija għall-Konferenza tal-Isqfijiet Taljani.

Huwa kien qiegħed Malta biex jitkellem waqt l-aġġornament tal-Kleru u wara għamel ukoll dan id-diskors ta’ dawn taħt lil grupp ta’ lajċi li attendew għal-laqgħa fis-Seminarju f’Tal-Virtù.

Isma’ id-diskors ta’ Boselli minn hawn …

Hawn taħt tista’ ssegwi wkoll xi diskorsi oħra ta’ Boselli, fosthom, Il-Liturġija bħala Evanġelju ccelebrat, u Il-Liturġija u l-Ispiritwalità fi żmien sekulari

%d bloggers like this: