Nitolbu mal-Papa matul Ġunju 2023

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa Fran[isku jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu ħalli l-komunità internazzjonali tintrabat b’modi konkreti biex twaqqaf it-tortura u tiggarantixxi l-għajnuna lill-vittmi u l-familji tagħhom.

Ara wkoll …

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb …

Current Issues in Prayer …

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa …

Poster bil-Malti …

Poster in English …

%d bloggers like this: