Il-Knisja Kattolika, iż-żwieġ u relazzjonijiet oħra

Dr Nadia Delicata – Lecturer tat-Teoloġija Morali fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta

(Din il-kitba kienet publikata fil-gazzetta “Il-Mument” 19-4-2015)

Il-Knisja Kattolika tara r-relazzjoni bejn mara u raġel bħala essenzjali, u allura naturali, għall-bniedem. Dan mhux biss fuq livell sesswali, fejn ir-relazzjoni bejn mara u raġel tnissel ġenerazzjonijiet ġodda. Imma anke għax ir-relazzjonijiet tagħna jagħtuna identità. L-adult jiżviluppa permezz ta’ relazzjonijiet ta’ kollaborazzjoni, ħbiberija u mħabba, waqt li t-tarbija għandha bżonn kura fiżika u ħafna għożża biex tikber u timmatura. Għalhekk l-importanza tal-familja, fejn l-omm u l-missier jieħdu ħsieb u jħobbu lil xulxin għall-iżvilupp intimu u personali tagħhom, waqt li jgħożżu lil uliedhom u jkunu ta’ eżempju għalihom biex dawn isiru cittadini tajba. Continue reading “Il-Knisja Kattolika, iż-żwieġ u relazzjonijiet oħra”

Iż-Żwieġ fil-kultura ta’ żmienna

Dr Nadia Delicata – Lecturer tat-Teoloġija Morali fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta

(Dan l-artiklu kien publikat fir-rivista “Il-Karmelu”)

Id-dinja tinbidel. Jew ahjar, waqt li l-bniedem ibiddel id-dinja li jgħix fiha, jinbidel hu nnifsu wkoll.

Fis-seklu għoxrin għaddejna minn bidla kulturali radikali. It-tifel u t-tifla ma baqgħux jitrabbew biex isegwu l-passi tradizzjonali ta’ l-omm u l-missier. Bħal ħutha subien, il-bint bdiet titrawwem kiex tagħti “kontribut” lis-“soċjetà”—jew aħjar lill-ekonomija—billi tiżviluppa t-talenti kollha tagħha. Continue reading “Iż-Żwieġ fil-kultura ta’ żmienna”

Reflections on Euthanasia

By Dr Nadia Delicata, Lecturer of Moral Theology at the University of Malta

(Originally published on the Malta Independent)

In her teaching on euthanasia, the Church maintains a clear balance between two truths: that life is a gift from God that is sacred and therefore demands our utmost respect. But also that human life is not absolute: we are made of flesh and blood, our bodies are fragile and death is part of the human condition.

The advance in medical care has created many new opportunities for healing when we experience illness or physical injury. The Church recognizes these medical technologies as good because they help to protect the good that is human life itself. Thus, the Church encourages the use of medical technologies to promote healing and the improvement of the quality of daily living, in particular of the most vulnerable. Continue reading “Reflections on Euthanasia”