Aħwa mill-istess ġuf

Il-Kardinal Peter KA Turkson dwar Fratelli tutti

Meta kont ġuvnott qed nikber u nistudja l-lingwi klassiċi tgħallimt li bil-Griek, etimoloġikament, il-kliem li jfisser ħutna nisa u rġiel ifisser, “mill-istess ġuf (a-delphos/a-delphē).”  din l-espressjoni baqgħet ittanbar fija u għenitni nifhem bosta sitwazzjonijiet tal-ħajja li jifxluk.

Aktar