69. It-talb lil Marija

Katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Verġni Marija. Udjenza Ġenerali –  05/11/1997.

1. Matul is-sekli l-kult marjan għadda minn żvilupp ma jaqtà xejn. Dan ra jiffjoroxxi, maġemb il-festi liturġiċi tradizzjonali ddedikati lill-Omm il-Mulej , espessjonijiet bla numru ta’ ħniena, spiss approvati u nkuraġġiti mill-Maġisteru tal-Knisja.

aktar