L-Inżul fuq l-irkupptejn – 2 parti

Din hi t-tieni parti dwar għaliex aħna ninżlu għarkupptejna fil-knisja, mill-ktieb tal-Papa Emeritu Benedittu XVI, ‘The Spirit of the Liturgy’. F’dan il-ktieb, il-Papa Benedittu jitkellem dwar il-ġesti differenti li nużaw fil-Liturġija. Għaliex inqumu bilwieqfa, noqogħdu bil-qiegħda u ninżlu għarkupptejna. Continue reading L-Inżul fuq l-irkupptejn – 2 parti

L-Inżul fuq l-irkupptejn – 1 parti

Kif għandna noqogħdu fil-knisja

Jekk Alla jrid dalwaqt nerġgħu mmorru l-knisja għall-Quddiesa. Se ngħidulna minfejn għandna nidħlu, fejn għandna noqogħdu u x’għandna nagħmlu biex inħarsu s-saħħa tagħna u tal-oħrajn li jkunu preżenti fil-knisja. Fil-ġranet li fadal, nistgħu naraw kif il-Knisja wkoll tagħtina regoli dwar kif għandna noqogħdu waqt il-Quddiesa. Continue reading L-Inżul fuq l-irkupptejn – 1 parti

Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Il-Ħames Ħadd tal-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex il-Ħadd isegwu l-Quddiesa mal-familja minn fuq it-Televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Jagħtu l-kulur lill-istampa u jsibu t-tliet kelmiet li jsemmi Ġesù fil-Vanġelu. Is-Sibt il-Quddiesa se tkun tal-festa ta’ San Ġorġ Preca.

Niżżel poster billi tagħfas din il-link: 5 Hadd tal-Ghid

Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Il-Ħames Ħadd tal-Għid, Sena A

Salve Filia Patris u Vestis Honoris – Storja

Il-ġrajja tas-Salve Figlia Patris hi marbuta ma’ dik tal-Vestis Honoris  għax jidher li San Ġorġ Preca introduċa s-Salve Figlia Patris meta saret l-ewwel darba l-Vestis Honoris fl-1924. Mill-bidu t-talba kienet tingħad mhux biss fil-Vestis Honoris iżda wkoll fi tmiem l-Asssenjatur, il-laqgħa ta’kuljum tal-membri. Xhieda ta’ dan narawha fil-Kalendarji Museumini ta’ dak iż-żmien billi fl-Assenjatur ta’ kull Sibt insibu imniżżel li wara s-Sancta Trinitas  titkanta s-Salve Figlia Patris. Continue reading Salve Filia Patris u Vestis Honoris – Storja