F’Malta x’sar minnu l-lemin-nisrani?

geoffrey.jpgX’sar minn dik Malta, li darba kienet meqjusa bħala pajjiż Kattoliku, anzi fi kliem il-Papa Piju XII, Kattoliċissima?  Imma l-proċess li qed jgħawwar l-ethos Kattoliku mhux xi fenominu ġdid li tfaċċa quddiemna dan l-aħħar, imma ilu għaddej bosta snin.

Fil-kitba ta’ hawn taħt, is-Saċerdot Geoffrey Attard jagħmel analiżi tal-qagħda preżenti u jibda billi jistaqsi, mnejn ġel it-terminu, ‘lemin-nisrani’.  “Għaliex fil-politika hemm din l-idea antika li l-lemin jirrapreżenza l-ħsieb nisrani?”

Aqra hawn taħt l-artiku ta’ Fr Geoffrey Attard  publikat fit-Times of Malta tal-5 ta’ Jannar 2018 … Continue reading F’Malta x’sar minnu l-lemin-nisrani?

Il-Messaġġ tal-Milied għadu validu?

 

Illum, fi tmiem l-2017, meta għaddew kważi 2000 sena mill-ġrajja oriġinali, meta l-bniedem qiegħed fiċ-centru tad-dinja l-alla falz tal-flus u l-kummerċ, il-messaġġ tal-Milied għadu validu? Għadu jagħmel sens. Il-filmat qasir ta’ hawn fuq bħal donnu qed iwieġeb, “iva”. Imma inti x’taħseb? Iktibilna l-opinjoni tiegħek billi tħalli kumment hawn taħt.
Nirringrazzjawk u nawgurawlek Milied Qaddis.