Pentekoste fil-Mellieħa

Print Friendly, PDF & Email

L-Assoċjazzjoni Volontiera ta’ Lourdes (AVL), f’dan ix-xahar iddedikat lil Ommna Marija, qed torganizza katina ta’ Rużarju li se ttella’ fis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa.

Din il-katina bit-tema “Ngħidu r-Rużarju Flimkien” se ssir bejn is-Sibt 26 u l-Ħadd 27 ta’ Mejju, jum Pentekoste, mit-tmienja ta’ filgħaxija sat-tmienja ta’ filgħodu. Nibdew is-Sibt b’quddiesa fil-Knisja Parrokkjali fis-6.30pm u wara Purċissjoni Aux Flambeaux sas-Santwarju fejn mistenni li jibda r-rużarju meditat għall-ħabta tat-8.00pm.

L-Assoċjazzjoni tixtieq tistieden lill-membri tal-parroċċa, kummissjonijiet, fratellanzi u għaqdiet oħra sabiex jitħajru jieħdu sehem f’xi ħin jew ieħor.

Min jixtieq jissieħeb f’dil-katina ta’ rużarju ġentilment mitlub jibgħat email lil cinilouise@gmail.com  jew sandrogalea@gmail.com. mill-aktar fis possibbli.

3 thoughts on “Pentekoste fil-Mellieħa”

 1. Viġilja ta’ Pentekoste

  L-Appostli Franġiskani ta’ Ġesù u Marija, il-Couples for Christ u t-Tiġdid Kariżmatiku qed jingħaqdu flimkien biex jagħmlu esperjenza ta’ Pentekoste fid-dawl tas-sejħa li kien għamel l-Papa Ġwanni Pawlu II biex tinxtered il-kultura ta’ Pentekoste.

  Din hija stedina li qed issir lil kulħadd, biex ninġabbru flimkien bħall-apposlti fiċ-Ċenaklu ma’ Marija biex nagħmlu esperjenza ta’ PENTEKOSTE.

  Filwaqt li nġeddu l-wegħdiet tagħna quddiem Ġesù, nistennew li huwa stess igedded fina l-grazzja tal-mghamudija fl-Ispirtu li jagħmilna ulied u dawl biex b’hekk niddu fid-dlamijiet tas-soċjetà u l-kultura ta’ żmienna.

  Qed nistednukhom biex tingħaqdu magħna fil-Knisja tal-Kapuccini, Sant Antnin, Għajn Dwieli, Raħal Ġdid, bejn it-8:30pm u l-11:30 nhar is-Sbit 26 ta’ Mejju, 2012.

  Il-velja ta’ talb se tinkludi t-talba tar-ruzarju u c-celebrazzjoni tal-Ewkaristija.

  Ejjew biex filwaqt li ninġabbru ħa nagħtu qima lil Alla Trinità, aħna nistennew barkiet kbar minn idejn il-Missier permezz tal-Iben.

  Fr Hayden

 2. Naqbel ma’ Mary Cassar. Dan huwa mod tajjeb kif niccelebraw it-twelid tal-Knisja. Zgur ahjar mizzfin tas-soltu.

 3. La mhux ser issir ic-celebrazzjoni djocesana, din hija inizjattiva sabiha u li taghmel hafna sens – niccelebraw Pentekoste flimkien ma’ Marija, Omm Gesu` u Omm il-Knisja. Wara kollox hija kienet prezenti mad-dixxipli fl-ewwel Pentekoste. Prosit tassew. Nittama li nkun maghkom.

Leave a Reply

%d bloggers like this: