Home > Familja, Pastorali > Il-Papa jitlob għad-difiża tal-Familja

Il-Papa jitlob għad-difiża tal-Familja


Matul dan ix-xahar ta’ Mejju, il-Papa Benedittu XVI qed jitlob prinċipalment għad-difiża tal-familji. L-Appostolatura tat-talb tal-Papa qalet li l-intenzjoni ġenerali tat-talb tal-Kap tal-Knisja Kattolika għal Mejju hija “biex ikunu promossi inizjattivi li jiddefendu u jsostnu l-irwol tal-familja fi ħdan is-soċjeta”. L-intenzjoni missjunarja tat-talb tal-Papa tul Mejju hi biex “Marija, Sultana tad-dinja u Kewkba tal-Evanġelizzazzjoni, takkumpanja lill-missjunarji kollha fil-proklamazzjoni ta’ binha Ġesu”.

Din l-informazzjoni nġabret mill-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Kurja tal-Arċisqof.
Categories: Familja, Pastorali
  1. Carmela Borg
    May 11, 2012 at 7:03 am

    Mhux li ħadna ħsiebha l-familja! Iżda xi rgħajja ħawwdu l-poplu u mxew kontra l-Isqfijiet tagħna.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: