Patri Raniero Cantalamessa se jkun Malta

Print Friendly, PDF & Email

cantalamessa 

Patri Raniero Cantalamessa OFM Cap huwa l-predikatur tal-Papa u se jkun hawn Malta fuq stedina ta’ Fr Hayden. 

Hemm programm ta’ laqgħat għas- saċerdoti, reliġjużi u operaturi pastorli oħra.  Il-laqgħat li ser isiru kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex se jkunu mifruxa mill-Ġimgħa,  23 sal- Ġimgħa, 30 ta’ Mejju. Se jkun hemm laqgħa wkoll għas- Sorijiet tal-Klawsura.

Ara l-programm kollu …

Programm

Il-Ġimgħa,  23 ta’ Mejju 2014, se jkun is-Seminarju, Rabat (Għawdex) fil-5.00 pm

Mistiedna: Saċerdoti, reliġjużi u operaturi pastorli tad-Djoċesi t’Għawdex

Tema:  “Inxandru l-Evanġelju bil-Qawwa tal-Ispirtu s-Santu” – (1 Pietru 1,12). Il-kontenut u l-metodu ta’ l-Evanġelizzazzjoni

Lingwa: Taljan

 ——————

Is-Sibt, 24 ta’ Mejju 2014, se jkun is-Seminarju, Rabat (Malta) fid-9.15 am

Mistiedna: Saċerdoti

Tema: “Alla qajmu minn bejn l-imwiet u Alla għamlu xhieda tiegħu” – Kif ngħixu u nħabbru l-qawmien ta’ Ġesu Kristu

Lingwa: Taljan

—————— 

Il-Ħadd, 25 ta’ Mejju 2014, se jkun  Sant’Agata, Rabat (Malta) fid-9.00 am

Mistieden: Kuħadd

Lingwa: Ingliż

Program:

09:00 Praise and Worship

10:00 The Story of the Catholic Charismatic Renewal

10:30  Talk: I believe in the Holy Spirit, Lord and Giver of life

11:30   Coffee Break

12:15  Exhortation/Ministry – The New life in the Spirit by Fr. Cantalamessa

13:30          Lunch Break

15:00          Mass

 ——————

Mit-Tnejn, 26 sal-Ġimgħa, 30 ta’ Mejju 2014 se jkun is-Seminarju, Rabat (Malta)

Mistiedna:  Membri tal-Ħajja Konsagrata

Tema:  “Imtlew lkoll bl-Ispirtu s-Santu” (Atti 2,4) – Pentekoste gdid għall-Ħajja Konsagrata

Lingwa: Taljan

——————

Il-Ħamis,  29 ta’ Mejju 2014 se jkun fil-Monasteru ta’ Santa Klara, San Ġiljan fil-5.30 pm

Mistiedna:  Sorijiet tal-Klawsura

Tema: “Alla hu Mħabba” (1 Ġw 4,16) – Fis-solitudni biex inħarsu l-imħabba

Lingwa: Ingliż

——————

Kuntatti:

Mobile (Fr Hayden):      99210705

Email:  cantalamessamalta2014@gmail.com

Internet: https://www.facebook.com/cantalamessamalta2014

3 thoughts on “Patri Raniero Cantalamessa se jkun Malta”

  1. Fuq Leħen is-Sewwa tħabbar li se jiġi wkoll Patri Federico Lombardi – aktar informazzjoni tkun apprezzata. Grazzi.

  2. Prosit tassew. Inizjattivi bħal dawn igħinu lill-Knisja Kattolika f’Malta. Grazzi Fr Hayden!

Leave a Reply

%d bloggers like this: