Il-Papa f’Santa Marta: Il-bniedem li jafda fih innifsu, hu ddestinat li jkun infeliċi

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis, 20 ta’ Marzu 2014: Il-bniedem li jafda fih innifsu, fil-ġid tiegħu jew fl-ideoloġiji, hu ddestinat li jkun infeliċi.  Min, minflok, jafda fil-Mulej, jagħti l-frott anke fi żmien in-nixfa.  Hekk qal il-Papa Franġisku dalgħodu waqt il-quddiesa fid-Dar Santa Marta.

Misħut il-bniedem li jafda fil-bniedem, il-bniedem li jafda fih innifsu: ikun qisu ‘tamarisk fi steppa’, ikkundannat li jinxef u jibqa’ mingħajr ma jagħti frott, jew biex imut.  Il-Papa beda r-riflessjoni mill-ewwel qari li, minflok, jgħid hekk: ‘Imbierek il-bniedem li jafda fil-Mulej, ikun bħal siġra mħawla ħdejn l-ilma li fi żmien in-nixfa ma tiqafx tagħti l-frott.’

Hu biss fil-Mulej, afferma l-Papa Franġisku, li l-fiduċja tagħna tkun fiċ-ċert.  Fiduċja f’affarijiet oħra ma tiswa xejn, ma ssalvaniex, ma ttiniex ħajja, ma ttiniex ferħ.  U minkejja li dan nafuh, nibqgħu nafdaw fina nfusna, f’dak il-ħabib jew f’dik is-sitwazzjoni tajba li ninsabu fiha, jew f’dik l-ideoloġija.  U l-Mulej jibqa’ ftit jew wisq fil-ġenb.

B’hekk il-bniedem jingħalaq fih innifsu, mingħajr xefaq, mingħajr bibien miftuħa, mingħajr twieqi, u ma jkollux is-salvazzjoni, ma jistax isalva lilu nnifsu.  Dan jiġrilu l-għani tal-Evanġelju, spjega l-Papa.  Kellu kollox: kien jilbes il-propra, jiekol kuljum, jagħmel ikliet kbar.  Kien ferm kuntent imma ma kienx jinduna li fil-bieb tad-dar tiegħu kien hemm fqir mimli pjagi.  Il-Papa enfasizza li l-Evanġelju jsemmi l-isem tal-fqir – kien jismu Lazzru – filwaqt li s-sinjur jibqa’ mingħajr isem.

Din hija l-akbar saħta ta’ min jafda fih innifsu jew f’kemm jiflaħ, fil-possibiltajiet tal-bnedmin u mhux ta’ Alla: jitlef ismu.  X’jismek?  Jisimni dak il-kont fil-bank, fit-tali bank. X’jismek?  Tant proprjetà, tant vilel, tant affarijiet…  X’jismek?  L-affarijiet li għandna, l-idoli.  U inti tafda f’dak, u dak hu bniedem misħut.

Ilkoll għandna din id-dgħufija, din il-fraġilità – afferma l-Papa – li nqiegħdu t-tamiet tagħna fina nfusna jew fil-ħbieb jew fil-ħiliet umani biss u ninsew lill-Mulej.  Dan iqegħidna fit-triq tal-infeliċità.

Illum, f’dal-jum tar-Randan, jagħmlilna tajjeb nistaqsu lilna nfusna: fejn qiegħed inpoġġi l-fiduċja tiegħi?  Fil-Mulej, jew jien pagan li nafda fil-ħwejjeġ tad-dinja, fl-idoli li għamilt għalija nnifsi?  U mill-ġdid: Għandi isem jew bdejt nitlef ismi u issa jisimni ‘jien’?  Jien… jiena, miegħi, għalija, jiena biss?  Għalija, għalija… dejjem dak l- egoiżmu: ‘jien’. Dan ma jagħtiniex is-salvazzjoni.  Imma fl-aħħar mill-aħħar, osserva l-Papa, hemm bieb li jagħti t-tama lil dawk li jafdaw fihom infushom u li tilfu isimhom.

Fl-aħħar mill-aħħar dejjem hemm possibiltà.  U dar-raġel, meta nduna li tilef ismu, kien tilef kollox – kollox – jgħolli għajnejh u jgħid kelma waħda: ‘Missier’.  It-tweġiba ta’ Alla hija wkoll kelma waħda: ‘Ibni’.  Jekk fil-ħajja, xi wħud minna jkollna tant fiduċja fil-bniedem jew fina nfusna, nispiċċaw biex nitilfu isimna, nitilfu d-dinjità, imma jibqa’ dejjem il-possibiltà li ngħidu din il-kelma, li tmur lil hinn mill-maġija, ħafna aktar ’il bogħod u aktar qawwija: ‘Missier’.

Hu dejjem jistenniena biex jiftħilna bieb li aħna ma nkunux qed narawh u jgħidilna: ‘Ibni’.  Nitolbu l-grazzja lill-Mulej biex lilna lkoll itina l-għerf li nagħrfu nafdaw fiH biss:  mhux fl-affarijiet, fil-ħiliet tal-bniedem, imma fiH biss, temm il-Papa.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta

%d bloggers like this: