Il-Papa f’Santa Marta: L-Evanġelju ma jitħabbarx biex nikkonvinċu bi kliem għaref, imma bl-umiltà 

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnejn, 1 ta’ Settembru 2014: L-Evanġelju ma jitħabbarx biex nikkonvinċu bi kliem għaref, imma bl-umiltà, għaliex il-qawwa tal-Kelma t’Alla hi Ġesù stess u jista’ jilqgħu biss min għandu qalb miftuħa.

Wara l-waqfa tas-sajf, dalgħodu l-Papa Franġisku reġa’ beda l-omelija dwar il-qari tal-ġurnata waqt il-quddiesa li jiċċelebra kuljum fid-Dar Santa Marta.

Fil-kumment dwar il-qari l-Papa spjega x’inhi l-Kelma t’Alla u kif għandha tintlaqa’.  San Pawl ifakkar lill-Korintin li hu kien ħabbar l-Evanġelju mingħajr ma bbaża l-argumenti tiegħu fuq kliem persważiv u għaref.

Pawlu jgħid:  ‘Imma jien ma ġejtx għandkom biex nikkonvinċikom bl-argumenti, bil-kliem jew bit-tixbihat sbieħ…  Le, jiena ġejt mod ieħor, bi stil ieħor.  Jien ġejt bil-manifestazzjoni tal-Ispirtu u tal-qawwa tiegħu.  Biex il-fidi tagħkom ma tiqafx fuq l-għerf tal-bniedem imma fuq il-qawwa t’Alla.’ 

Għalhekk, il-Kelma t’Alla hija xi ħaġa differenti, xi ħaġa li mhix l-istess bħal kelma umana, bħal kelma għarfa, kelma xjentifika, kelma filosofika…  le, hi xi ħaġa oħra.  Tasal mod ieħor, qal Franġisku.

Dak hu li jiġri lil Ġesù meta jikkummenta l-Iskrittura fis-Sinagoga ta’ Nazaret, il-post fejn għex.  Għall-bidu n-nies tal-post ammirawh għal dak li kien qiegħed jgħid, imma mbagħad irrabjaw u riedu joqtluh.

Għaddew minn naħa għall-oħra, spjega l-Papa, għax il-kelma t’Alla hija xi ħaġa differenti mill-kelma tal-bniedem.  Fil-fatt, Alla jkellimna permezz ta’ Ibnu, li jfisser li l-Kelma t’Alla hija Ġesù, Ġesù stess, u Ġesù hu skandlu.  Is-Salib ta’ Kristu jiskandalizza.  U din hi l-qawwa tal-Kelma t’Alla: Ġesù Kristu, il-Mulej.

U kif għandna nilqgħu l-Kelma t’Alla?  Kif nirċievu lil Ġesù Kristu?  Il-Knisja tgħidilna li Ġesù hu preżenti fl-Iskrittura, fil-Kelma tiegħu.  Għalhekk, afferma l-Papa, hu tant importanti li matul il-ġurnata naqraw silta mill-Evanġelju.  Għalfejn, biex nitgħallmu?  Le!  Biex insibu lil Ġesù, għaliex Ġesù jinsab proprju fil-Kelma tiegħu, fl-Evanġelju tiegħu.  Kull darba li jiena naqra l-Evanġelju, insib lil Ġesù.

Imma kif qed nirċievi din il-Kelma?  Din għandha tintlaqa’ kif nilqgħu lil Ġesù, b’qalb miftuħa, b’qalb umli, bl-ispirtu tal-Beatitudnijiet.  Għaliex Ġesù hekk ġie, fl-umiltà.  Ġie fil-faqar.  Ġie bid-dilka tal-Ispirtu s-Santu.

Hu l-qawwa, kompla l-Papa; huwa l-Kelma t’Alla għax hu l-midluk mill-Ispirtu s-Santu.  Aħna wkoll, jekk irridu nisimgħu u nirċievu l-Kelma t’Alla, irridu nitolbu lill-Ispirtu s-Santu u nitolbu din id-dilka tal-qalb li hi d-dilka tal-Beatitudnijiet – qalb bħalma hi l-qalb tal-Beatitudnijiet.

Jagħmlilna tajjeb illum nistaqsu lilna nfusna:  Jien kif nirċeviha l-Kelma t’Alla, qisha xi ħaġa interessanti: ‘Ah, is-saċerdot illum dan ipprietka…  kemm kien interessanti! Kemm hu għaref das-saċerdot!’?  Jew il-Kelma nirċeviha hekk, sempliċiment għax Ġesù hu ħaj?

U jien għandi ħila – isimgħu sewwa l-mistoqsija – jien għandi ħila nixtri ktieb żgħir tal-Evanġelju, li jiswa ftit flus?  Ixtru ktieb żgħir tal-Evanġelju u ħuduh dejjem magħkom kull fejn tkunu, fil-basket, u meta tkunu tistgħu, matul il-jum, aqraw silta biex issibu lil Ġesù hemmhekk. 

Dawn iż-żewġ mistoqsijiet jagħmlulna tajjeb u jalla l-Mulej jgħinna, temm il-Qdusija Tiegħu.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta

 

%d bloggers like this: