Il-Papa f’Santa Marta: Is-salvazzjoni tiġi minn qalb umli li tafda f’Alla

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis, 16 ta’ Diċembru 2014: Alla jsalva qalb niedma filwaqt li min ma jafdax fiH jiġbed fuqu l-kundanna. Dan affermah il-Papa Franġisku waqt l-omelija li għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

F’għajnejn Alla hija l-umiltà li ssalva lill-bniedem:  is-suppervja titlef is-salvazzjoni.  Il-qofol ta’ kollox hi l-qalb.  Dik tal-umli hi miftuħa, taf tindem, taċċetta korrezzjoni u tafda f’Alla.  Dik tas-supperv hija l-oppost: arroganti, magħluqa, ma tafx tistħi, u ma tħallix il-leħen ta’ Alla jinfidha.

Is-silta meħuda mill-Profeta Sofonija u l-Evanġelju, dalgħodu nebbħu l-omelija tal-Papa Franġisku.  Fir-riflessjonijiet tiegħu ħa ż-żewġ siltiet li tipproponi l-liturġija tal-lum flimkien, u qal li t-tnejn jitkellmu dwar ‘ġudizzju’ li minnu jiddependu s-salvazzjoni u l-kundanna.

Is-sitwazzjoni li jiddeskrivi l-Profeta Sofonija hi dik ta’ belt ribelli li, minkejja li fiha hemm grupp li nidem minn dnubietu – dan, enfasizza l-Papa, huwa l-poplu t’Alla li għandu t-tliet karatteristiċi tal-umiltà, tal-faqar u tal-fiduċja fil-Mulej – imma fil-belt hemm ukoll, żied Franġisku, dawk li m’aċċettawx il-korrezzjoni, ma afdawx fil-Mulej.  U xortihom hi l-kundanna.

Dawn ma jistgħux jirċievu s-salvazzjoni.  Huma magħluqin għas-salvazzjoni.  ‘Inħalli f’nofsok poplu umli u fqir, jafda f’isem il-Mulej għal ħajtu kollha.’  U dan għadu jiġri sal-lum, mhux hekk?  Meta naraw lill-poplu qaddis ta’ Alla, umli, li l-għana tiegħu hija l-fidi fil-Mulej, din hi t-triq tas-salvazzjoni u t-triq tal-Knisja.  Mhux hekk?, staqsa l-Papa.  Din hi t-triq li għandha timxi fiha l-Knijsa, mhux l-oħra fejn ma tismax il-leħen, ma taċċettax il-korrezzjoni u ma tafdax fil-Mulej.

Ix-xena li jippreżentalna l-Evanġelju hi dik tal-kuntrast bejn iż-żewġ ulied li l-missier jibgħat jaħdmu fl-għalqa tiegħu.  L-ewwel wieħed jirrifjuta, imma jindem u jmur;  it-tieni wieħed jgħid ‘iva’, imma mbagħad jinganna lil missieru.

Ġesù jirrakkonta din l-istorja lill-kapijiet tal-poplu u bla tlaqliq jafferma li huma ma ridux jisimgħu leħen Alla ġej minn Ġwanni u għalhekk in-nisa tat-triq u l-pubblikani, li emmnu lil Ġwanni, jaslu qabilhom fis-Saltna tas-Sema.

L-iskandlu mqajjem minn din l-affermazzjoni, osserva l-Papa Franġisku, hu l-istess bħal ta’ dawk il-ħafna Nsara li jħossu li huma puri għax għalihom biżżejjed li tmur il-quddies u titqarben.  Imma Alla għandu bżonn aktar, żied jgħid il-Papa.

Jekk ma tindimx, jekk int ma tismax lill-Mulej, ma taċċettax il-korrezzjoni u ma tafdax fiH, qalbek mhix niedma.  Imma dawn l-ipokriti li jiskandalizzaw ruħhom minħabba dak li jgħid Ġesù dwar in-nisa tat-triq u l-pubblikani, kienu jmorru għandhom bil-moħbi biex jisfugaw il-passjonijiet tagħhom jew biex jagħmlu n-negozju.  Imma kollox bil-moħbi…  kienu puri!  Imma l-Mulej dan ma jridux.

Dan il-ġudizzju jtina t-tama, assigura l-Papa Franġisku, dment li aħna jkollna l-kuraġġ li niftħu qlubna għal Alla mingħajr riżervi, u noffrulu wkoll il-lista ta’ dnubietna.  Biex jispjega ruħu, il-Papa semma l-istorja ta’ dak il-qaddis li kien jaħseb li lil Alla kien tah kollox b’ġenerożità kbira.

Dejjem kien jisma’ lill-Mulej, dejjem jagħmel ir-rieda tiegħU, lill-Mulej kien itih dak li hu tiegħU:  ‘Imma int għadek ma tajtnix ħaġa waħda!’  Imma l-imsejken kien tant twajjeb li jgħid:  ‘Imma Mulej x’ma tajtekx?  Tajtek ħajti, naħdem mal-foqra, nagħmel il-katekeżi, naħdem ’il hawn u ’l hinn….’

‘Imma hemm xi ħaġa li għadek ma tajthilix,’ jgħidlu l-Mulej.  ‘X’inhi, Mulej?’  U l-Mulej iwieġeb: ‘Dnubietek!’

Meta aħna naslu li ngħidu: ‘Mulej dawn huma dnubieti’ – mhux id-dnubiet ta’ dak u tal-ieħor, ‘dnubieti’…  huma tiegħi – ‘ħudhom int u jien insalva.’  Meta aħna naslu nagħmlu dan, aħna nkunu dak il-poplu sabiħ, poplu umli u fqir, li jafda f’isem il-Mulej.  Jalla l-Mulej jaqlgħalna din il-grazzja, temm il-Papa Franġisku.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija, Rabat, Malta

Leave a Reply

%d bloggers like this: