Kemm hu bard!


Kitba ta’ Patri Mario Attard OFM Cap

“Kemm hu bard! Inħossni qed ninġazza!” Qisha toħroġlok bla ma trid hux din il-frażi! L-aktar f’dawn l-irjieħat li qiegħdin jagħmlu! Li, u biex ma noqgħodux induru lanqas mal-lewża, jitfgħuna fl-irjieħat tal-influwenza! Uhh kemm hawn bħalissa! Kulmin tisma’!

Il-bard ikraħ. Jinġazzak. Iregħdek. Minn ġewwa u minn barra. Tħoss ruħek ħierġa fih. U l-aktar meta l-imbierek riħ il-ħin kollu jonfoħ! U jonfoħ! Iva aqtagħha naqra riħ! U x’jaqtagħha jaqtagħha min jisimgħek! Isimgħu kif inhu għaddej! Donnu jrid jaqla’ kull m’hawn! Fi żmienu qiegħdin. Mela riħ se jkollna nistennew. Minn dak hemm! Almenu għalissa!

Imma din il-biċċa tal-bard ma ħallietni xejn kwiet! U se ngħidilkom l-għaliex. Il-bard kiesaħ. Għaliex jagħtina dak li hu. Kesħa ixxoqq l-għadam. Ommi Mà f’dawk il-postijiet fejn m’hemmx arja kundizzjonata. Fejn lanqas naqra heater m’hemm! Ma nafx kif jgħixu! Insomma! M’għandix lanqas għalfejn immur fil-bogħod. Jien, fil-kamra tal-kunvent tiegħi, lanqas heater m’għandi! Mela naf eżattament xi jħossu dawk li m’għandhomx heater fi djarhom. Kif tirżaħ hux! Meta tagħmel xi ħaġa tħossha doppja. Aħseb u ara meta ittektek biex tikteb xi ħaġa. Aħħ! Kull tektika inħossha dieħla, dritt dritt, fil-qalba ta’ qalbi! Ma jimpurtax!

Ara taħsbu li l-problema hi biss ta’ min m’għandux heater fid-djar! Ta’ min daru għadha kiesħa! Anki fi djar imsaħnin tinsab il-problema. Le! Mhux tal-heater li jsaħħan! Dik hawn min għandu heater f’kull kamra f’daru. Il-problema hija ta’ dawk li, fil-preżenza tagħhom, tħoss kesħa kbira! Anki fil-qilla tas-sħana tas-sajf tafux! Nies kesħin! Mhux qżież. Imma kesħin! Bla emozzjonijiet. Jew inkella, l-għaliex jibżgħu li jgħidu fuqhom in-nies, jew għaliex jaqbżuhom fil-kariga jiksħu! XXX! Taparsi ma jarawkx! Jinjorawk apposta! Ara ma’ min iridu hemmhekk taħsibhom qishom raw lil Żeża! Kemm jifirħu b’min iridu! Kemm jagħmlu frattarija! Quddiem din ix-xena tibda’ trodd salib ikbar minn ieħor! Għaliex tibda’ tħossok qed tiblieħ! Jew tiżmanġa! U jekk imqar ifettillek tiftaħ qalbek ma’ xi ħadd jaqbżu fuqek għax jgħidulek: “Giddieb!” Jew: “Giddieba!” Imma din hi l-verità! Il-gidba mhux tiegħek! Gidba ta’ min jaf jirrexta għax jaqbillu!

Le ħbieb! Aħna nafu lil xulxin kullimkien! Ejja nuru naqra imħabba u rispett li ġej mill-qalb! U mela jiena, għaliex ma studjatx bħalek jew moħħi ma nafx inħaddmu daqshekk għax int taf minfejn kellek tgħaddi jew kellek min jimbuttak, u mhux bħali għax babbu, issa minfuq se tipprova iġġibni inħossni żibel! Anqas jixraqlek għall-iskola li għandek! Imissek taf aħjar! Isa! Ejja nieqfu nilgħabu tal-ors! Ejja inkunu sinċieri ma’ xulxin. Wara kollox, temmen jew ma temminx, fuqi u fuqek hemm xi Ħadd li ġurnata għad irridu nagħtu kont lilu ta’ x’għamilna f’ħajjitna.

Tgħidlix li se tkun daqshekk baħnan u baħanana li se toqgħod tilgħab b’ruħek u bl-intelliġenza tiegħek tafx! Ara! Kun onest u onesta! Uri qalbek! Anki jekk għandek biża’ kbir li se jagħtuha bis-sieq! Ibqa’ urieha! U tara kif tkun heater tajjeb li, għas-sħana ta’ ħajtek, oħrajn jieħdu saħħithom mill-ġdid! Kun b’imħabbtek u bil-ġenerożità ta’ qalbek mediċina għal min hu fil-bard. Inġazzat. Għaliex m’għandux min iħobbu!

Tagħtihx int id-daqqa tal-mewt bil-kesħa li toħroġ minnek. Isa! Ejja! Agħmel differenza! Kemm hi sħana!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: