Home > Archbishop Emeritus Paul Cremona OP > NAĦFER IŻDA MA NINSIEX

NAĦFER IŻDA MA NINSIEX


Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Din tista’ tfisser li qed nistenna xi ħaġa mpossibbli. Fost id-doni li tana l-Ħallieq hemm dik tal-memorja, li kapaċi niftakru. Dak li ngħaddu minnu – tajjeb jew ħażin – jibqa’ fil-memorja tagħna. Jekk kienet esperjenza sabiħa ġġibilna ferħ ġewwa qalbna; jekk kienet esperjenza kerha ġġibilna dwejjaq jew niket jew xi drabi rabji wkoll. Dan impossibbli nneħħuħ għax jerġa’ jitfaċċa fil-memorji tagħna.

Mgr Paul Cremona OPFost id-doni li tana l-Mulej hemm id-don tar-rabbja. Hija mekkaniżmu biex nipproteġu lilna nfusna. Fiha nfisha ir-rabja hija biss reazzjoni għal xi ħaġa li tiġrilna barra minna li nħossuha theddida. Iżda xorta rridu b’xi mod nikkontrollaw ir-rabja tagħna għax inkella tibqa’ tagħmlilna ħsara. Jekk ma neħdux taħt il-kontroll tar-raġuni tagħna ir-rabja, tista’ tkun ta’ ħsara għalina l-ewwel u mbagħad ukoll lill-oħrajn.

Ġesu’ tana duwa biex dan ma jiġrix. Din hija l-maħfra. Meta Ġesu’ qalilna naħfru huwa kien qed jaħseb fina stess. Nagħtu każ li xi ħadd għamilli xi deni u jweġġagħni għal dak il-ħin. Ħafna drabi r-reazzjoni tagħna tkun li nirrabbjaw. Minn hemm il-quddiem jiddependi minna stess jekk inħallux li jkompli jagħmlilna l-ħsara għax inħallu lir-rabja tikber ġewwa fina, bil-konsegwenzi kollha tagħha. Tfixklilna r-relazzjonijiet kolha tagħna ma’ ħaddieħor. Il-maħfra hija diffiċli meta tagħmilha iżda mbagħad teħilsek.

Kif għidna ‘l fuq il-memorja terġa’ tfakkarna f’dak li ġarrabna. Ma rridux ninkwetaw meta nerġgħu niftakru: nerġgħu nġeddu l-maħfra tagħna.

Ġesu’ darba staqsewħ għal kemm il-darba rrid naħfer lil ħija. Qalulu: Għal seba’ darbiet, li għalihom diġa’ dehru ħafna. Iżda Ġesu’ qalilhom li għandhom jaħfru sa sebgħa u sebgħin darba (Mt 18,21.22). Ġesu ma kienx qed jagħtina numru biex noqogħdu ngħoddu l-maħfriet. Ried ifisser li kull darba li nħossu r-rabja ġewwa fina, nerġgħu  nagħżlu li nħobbu minflok inħallu li qalbna tibbies. Jekk tibbies tibbies għal kulħadd madwarna u għal Alla nnifsu. Huwa telf kbir.

Biex jispjega dan huwa tana parabbola sabiħa oħra: aħna li l-Missier ħafrilna tant dnubiet, imbagħad ma naħfrux lil xi ħadd li naqasna! (Mt 18, 23-35). Jekk niftakru f’din il-parabbola tgħinna biex naħfru

Ġesu jaf xinhu tajjeb għalina. Ejjew nafdaw il-kliem tiegħu fuq il-bżonn tal-maħfra u nimxu fuqhom. awnhekk

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: