Home > Minn Fr Michael Bugeja > L-Evanġelju tat-Tnejn 2 ta April 2018

L-Evanġelju tat-Tnejn 2 ta April 2018


Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 28, 8-15

Li tmur iċ-ċimiterju u ssib qabar, li kont qe dtistenna li se jkun mimli bil-fdalijiet ta’ xi ħadd għażiż u ssibu miftuħ u vojt mhix l-isbaħ esperjenza li tista’ tgħaddi minnha.

In-nisa marru għaddew minn din l-esperjenza, tal-biża kmieni kmieni, u beżgħu mhux ftit. Il-biża tagħhom kien ġej mill-fatt li dawn mhux ħwejjeġ li soltu jiġru. Meta kienu ħasbu li spiċċa kollox, indunaw li ma kien sġiċċa xejn. Inkwiet fuq ieħor, dubju fuq ieħor.

Wara d-diżappunt tas-salib u d-difna ta’ malajr, dan kien jonqos, id-diżappunt li l-unika rabta li kellhom ma’ Ġesù, il-fdlaijiet tiegħu, ma kienux iktar hemm. Setgħu serquh, setgħu għamlu vendikazzjoni u ddesakraw anke lil ġismu mejjet, seta’ kellu raġun u qam mill-imwiet kif kien qal. Minn hemm il-biża u l-hena. Id-dubju jnissel ħafna emozzjonijiet kontra xulxin. Kien dubju li ma setgħux iżommu għalihom u ddeċidew li jmorru u jirrappurtaw b’kollox lid-dixxipli.

Iżda dak li marru jfitxxu mejjet, iltaqgħu miegħu ħaj u jsolvilhom id-dubji tagħhom bis-sliem tiegħu. Sliem li jurihom li issa se jibdew mill-ġdid, mill-Gallilja fejn beda kollox. Hemm sejħa ġdida u sejħa mġedda. Se tibda ħajja ġdida mibnija fuq l-ewwel sejħat, l-ewwel entużjażmu, l-ewwel esperjenzi flimkien, l-art tas-sinjali u l-għeġubijiet, l-art tal-kelma li tinżel u ssib art tajba. Din l-art issa se tibda tagħti l-frott.

Il-qabar vojt inissel ukoll biża f’dak li fittxew u sabu l-mewt ta’ Ġesù. Iżda dan ma kienx biża li ġej minn dubju. Jidher li kien ġej minn biża li ġej minn ċertezza. Kellu raġun u issa il-qer tagħna se jinkixef u l-gwaj se jiżdied. Il-biża tagħhom ġej mill-qerq u mill-intenzjoni ħażina tagħhom, mill-pjanijiet qarrieqa u t-twettiq tagħhom, mill-manipulazzjoni tal-ħsibijiet u l-idejat u l-emozzjonijiet ta’ min kien afdat f’idejhom biex jgħarrfuh bil-miġja ta’ dak li Alla kien wiegħed u li kulħadd kien qed jistenna. Iżda ma ltqagħux miegħu u ma rċevewx is-sliem mingħandu.

F’qalbhom ma nżergħetx l-hena izda kompli jaħkem il-qerq; qerq li ġab qerq, ħażen li biex jgħix irid jikkorrompi bie xisieħeb miegħu lil ħaddieħor fil-qerq u fiż-żriegħ tal-gidba; gidba li għada magħan sallum. Ma jiċħdux għax jafu li jekk jiċħdu se jsibu xhieda kontriehom, iżd ajippruvav jiskreditaw lix-xhieda u jgħadduhom bħala qarrieqa u ħallelin. L-ispiżjar milli jkollu jtik. U min jgħix bil-ħażen, ħażen jgħati; min iqarraq, qerq hu l-frott tiegħu, u min għandu l-ħila bik jikkundanna lil ħaddieħor, mhux se jsibha bi tqila biex jikkundanna lilek ukoll. Ma jħobbokx iżda jinqeda bik u x’ħin ma taqdihx iżjed, idur kontra tiegħek.

San Mattew kiteb dan il-kliem fl-ewwel seklu u jgħid li l-qerq tagħhom kien wasal bħala verità sa żmienu. Iżda aħna nafu qerq bħal tagħhom għadu magħna sallum.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: