L-Evanġelju tat-Tnejn 14 ta’ Mejju 2018

Print Friendly, PDF & Email

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 15:9-17

Wara l-festa tat-tlugħ tal-Mulej fis-sema ma setax ikollna silta aħajr illum aħna u niċċelebraw lil San Mattija, l-Appostlu li daħal b’sejħa tal-aqwa siwi; dik li jsodd toqba li nħolqot bin-nuqqas ta’ Ġuda. Ħafna jiddejqu b’din is-sejħa iżda hija l-aqwa vokazzjoni li mingħajrha kulħadd jaħseb għal rasu biex jidher hu. Min isodd it-toqob għalkemm ma jidhirx, isolvi l-problemi li jkun ħoloq ħaddieħor. M’hemmx imħabba aħbar minn din, li wieħed jagħti ħajtu għal dawk li jħobb u ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien, jiġifieri lil kuħadd u mingħajr limiti u kundizzjonijiet.

Li tħobb kif ħabb Ġesù tidher biċċa xogħol daqs muntanja kbira. Li tħobb bla limiti u bla kundizzjonijiet tidher ħaġa li ebda bniedem ma jista’ jasal għaliha, u sa ċertu punt, dan huwa veru. L-imħabba tal-bniedem, kbira kemm hi kbira għandha mnejn tkun dejjem imtebba’ bl-egoiżmu jew imxellfa b’intenzjonijiet moħbija; inħobbu lil min irridu, kif irridu u meta rridu. Dejjem imħabba tibqa’ imma imħabba li tistenna lura, tikkmanda hi u tagħżel hi. Forsi iktar business minn imħabba.

Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li nikkmandakom u dan hu li nikkmandakom, li tħobbu lil xulxin. Aħn ata’ ġewwa jekk inħobbu kif iħobbna hu. Min jgħi dli jemmen fi Kristu u jgħid li hu tiegħu, iżda mbagħad minnu jorħroġ dak li huwa l-kontra tal-imħabba, dak, jgħid San Ġwann, huwa giddieb u s-sewwa l-anqas biss ixommu; dak hu l-qarrieq li juża l-imħabba biex iqarraq u jifred u jkisser. Dak hu l-anti-krist. Dak li jeħodha kontra Kristu.

Iżda kif ħabb Ġesù bie xaħna nħobbu bħalu? Jekk wieħed jisserva dak li għamel Ġesù u dak li jirrikmanda li jsir, wieħed malajr jinduna li l-ideja tal-imħabba għal Ġesù hija sempliċi. L-imħabba mhux ideja jew ħsieb jew xewqa, jew rieda. Hija dan kollu miżrugħ fil-ħajja ta’ kuljum, li ma jibqax tejorija iżda jsir prattika: għal Ġesù l-imħabba hi li tagħti lil min tħobb, dak li jkollu bżonn fil-ħin li għandu bżonnu, xejn iżjed xejn inqas.

Biex dan iseħħ, l-ewwel u qabel kollox, jinħtieġ li wieħed jagħraf il-bżonn; jekk il-bżonn ma jingħarafx ma jistax jiġi sodisfatt. U minħabba li l-bżonnijiet tal-bniedem huma differenti għax kull bniedem hu differenti, l-imħabba trid tkun krejattiva mhux stabbli u riġida. Kull bżonn jeħtieġ attitudni u mġieba differenti.

Il-bżonn mhux ġej mill-fsied u l-anqas mid-dritt. L-imħabba mhix fsied u lanqas hija t-tixrid ta’ drittijiet li l-bniedem iħoss jew bżonn li joħloq għalih innifsu. L-imħabba tfisser ukoll li tgħin lil min tħobb jifhem u jaċetta dak li hu b’dak li jagħmlu u tgħinu jgħix tajjeb u kuntent b’dak li hu u b’dak li jagħmlu.

Ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien; mhux kif jgħid li jħobb dak jew dik jew l-oħrajn. Jista’ Alla jħobb lil xi ħadd u biex jagħmel dan ikun inġust ma’ ħaddieħor, ikasbar lil ħaddieħor, iżebilhu jew jeqridu? Fejn hemm l-imħabba, u Alla hu mħabba, ma jistax jagħmel dan kollu. Jekk Alla jagħmel dan, likieku dan jista’ jseħħ, ma jibqax Alla u aħna nispiċċaw għall-frisk.

Mela: intom maħbubin tiegħi jekk tagħmlu biss dak li jiena nikkmandakom u dak li qe dnikkmandakom huwa dan: ħobbu lil xulxin kif inħobbkom jien.

Tiġġustifikawx lilkom infuskom għax ma jħobbukomx. Dak li ma jagħmilx ħaddieħor, għamluh intom.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: