X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd is-17 ta’ Ġunju 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • L-Isqfijiet Maltin iħeġġu lill-politiċi juru l-umanità straordinarja u karatteristika ta’ ġensna
 • L-Arċisqof Charles J. Scicluna lura ċ-Ċilì għal missjoni pastorali oħra
 • Illum jitqassmu l-flus miġbura fl-aħħar Maratona Missjoni
 • Imħeġġa joħolqu film ispirat mill-fidi Kattolika
 • Awtur u riċerkatur dwar il-Lvant Nofsani se jagħti taħdita f’Malta
 • Se jiġi ċċelebrat il-135 anniversarju tas-sejħa lil Karmni Grima u Franġisku Portelli
 • Il-Knisja tittama fi żmien aħjar bejn l-Amerka u l-Korea
 • Iż-żgħażagħ għandu jkollhom kilba għal ħajja awtentika
 • Il-ħtieġa tal-verità u t-tama
 • Il-Knisja mhix biss l-Isqfijiet
 • Il-missjoni tal-Kattoliċi fid-difiża tal-ħajja wara r-riżultat tar-referendum
 • Ġesù l-blata tiegħi
 • Il-ħidma tal-organizzazzjonijiet reliġjużi fost l-immigranti
 • Jixirqilna aħjar!
 • Għaliex niċċelebraw il-festi tal-qaddisin
 • Wasal iż-żmien li nirrevedu l-iskemi pastorali?
 • Id-dinja tinbidel għas-sewwa wkoll
 • F’pellegrinaġġ ma’ ommijiet Kattoliċi
 • Il-profil ta’ Hugo Agius Muscat
 • Il-missjoni kbira u sabiħa tal-Beatu Nazju Falzon
 • Kemm hu sabiħ li naħsbu fl-oħrajn!
 • B’demmu salva 2,400,000 tarbja!
 • Kitbiet imżewqa ta’ Rafel Bonnici Calì: it-tieni sensiela
 • Ħallejt iż-żerriegħa tal-Mulej tinbet u tikber f’ħajtek?
 • Li tkun Nisrani llum
 • Monsinjur Ġużeppi Lupi

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: