X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 26 ta’ Awwissu 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Il-messaġġ tal-Papa Franġisku lill-familji preżenti fil-laqgħa Dinjija tal-Familji f’Dublin
  Ċelebrazzjoni tas-sbuħija tal-pjan ta’ Alla għall-familja
 • Entużjażmu fl-Irlanda għal-laqgħa dinjija tal-familji
 • L-ebda tolleranza għal persuni li jinstabu li jkunu ħbew abbużi sesswali fuq persuni vulnerabbli
 • Il-Papa jiltaqa’ ma’ vittmi ta’ abbużi sesswali
 • L-Ittra lill-Poplu ta’ Alla tal-Papa Franġisku
  Sinjal ċar li jsaħħaħ il-komunitajiet Kattoliċi madwar id-dinja
 • Abbużi sesswali fuq il-minuri huma atti kriminali
 • Kundanna għal-abbużi msemmija fir-rapport tal-‘Grand Jury’ ta’ Pennsylvania
 • L-Isqfijiet Amerikani dwar ir-rapport tal-‘Grand Jury’
 • Mistħija u niket
 • Inizjattiva f’waqtha
 • Ir-rapport finanzjarju tal-Arċidjoċesi ta’ Malta għas-sena 2017
  Jiżdiedu l-pagi u s-sussidji u jonqos is-‘surplus’
 • Is-serħan tagħna hu Ġesù Kristu
 • Il-Kardinal Sarah: ‘Alla jew Xejn’
 • L-umiltà fil-kitba tal-qaddisin
 • Il-Papa Pawlu VI
 • Karmenu Tabone
  Tislima lil eks-Amministratur ta’ ‘Il-Leħen’ fl-40 sena minn mewtu
 • Is-saċerdot Malti, il-festi u l-Quddiesa ‘on demand’
 • Il-Papa jagħżel deputat għas-Segreterija tal-Istat
 • Laqgħa sensittiva bejn żewġ patrijarki Ortodossi
 • Ma noffendux l-isem ta’ Alla
  … u ma nużawhx b’mod ħażin
 • Ġesù għadu jistedinna nieklu ġismu u nixorbu demmu
 • M’hemmx alternattiva oħra
 • L-ilbies fil-Bibbja

Leave a Reply

%d bloggers like this: