X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 21 ta’ Ottubru 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Il-messaġġi tal-isqfijiet Maltin għall-Ġurnata Missjunarja
 • Tliet artisti Għawdxin għaż-żewġ Beati tal-Gwatemala
 • Inġeddu l-mod ta’ x’nifhmu bi progress
 • 17,000 tifel u tifla minn Malta u Għawdex jitolbu flimkien għall-għaqda u l-paċi
 • ‘Musical live’ fuq il-palk f’Għawdex
 • Seba’ qaddisin ġodda
 • “La toqtolx” hu appell għall-imħabba
 • L-aħħar rapport tas-Sinodu se jkun ivvutat ‘biċċa biċċa’
 • Karta għad-Drittijiet tal-Ulied ta’ Ġenituri Separati
 • Il-Gwatemala tiċċelebra żewġ Beati ġodda
 • Illum niċċelebraw il-Ġurnata Missjunarja
 • Dmir tagħna lkoll
 • L-ewwel anniversarju mill-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia
 • Biex il-bniedem jaqta’ xewqtu
 • Marija, urina li int ommna
 • Iż-żgħażagħ kif se jagħrfu s-sejħa tagħhom?
 • X’inhu s-Sinodu tal-Isqfijiet?
 • Il-Knisja li nixtiequ naraw
 • Il-bniedem tal-Knisja, iħoss mal-Knisja
 • Il-profil ta’ Carmel Vella
 • Akbar ma int, aktar trid taqdi
 • Id-digriet ‘Ad Gentes’ u l-ħidma missjunarja tal-Knisja

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: