X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 23 ta’ Diċembru 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Il-Milied Malti
 • Monsinjur Philip Calleja jingħata l-Premju ‘Dun Mikiel Azzopardi’
 • L-Ambaxxatur Malti għas-‘Santa Sede’ jippreżenta l-kredenzjali tiegħu lill-Papa Franġisku
 • Il-faqar tal-familji Maltin
 • Nakkumpanjaw lill-bniedem miexi fid-dalma tal-ħajja
 • Tnieda t-tielet volum ta’ ‘Kelma ta’ Ħabib’
 • L-Arċisqof fi żmien il-Milied u l-bidu tas-Sena l-Ġdida
 • Il-Knisja tistedinna għall-ferħ li jagħtina Alla
 • Mexxej ġdid għall-Knisja Ortodossa
 • Ġesù tarbija jfakkarna li nofs ir-refuġjati huma tfal
 • Ejjew ma nagħmlux il-Milied festa pagana
 • Milied ta’ veru
 • Tagħlaqx qalbek u lanqas butek
 • Il-faxex ta’ Betlem
 • Ngħożżu l-ġmiel
 • L-irġulija u l-politika
 • X’ifisser il-Milied veru għalina?
 • It-twelid ta’ Kristu fostna
 • “Qamet u marret tħaffef”
 • Erodi l-Kbir u d-dinastija tiegħu

Leave a Reply

%d bloggers like this: