X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 10 ta’ Marzu 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • L-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet għar-Randan
  Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom
 • Dan ir-Randan sumu, itolbu u għamlu l-karità
 • Dr George Vella: l-għaxar President ta’ Malta
 • Iċ-Ċina
  Kważi 50,000 magħmudija fl-2018
 • Ġesù ma jġiegħelx lil dak li jkun jimxi warajh bil-forza
 • Il-Papa jwissi lil kull min għandu xi responsabbiltà
 • Tmien linji gwida
 • Ir-Randan, x’inhu għalina?
 • Żmien ta’ tiġdid
 • It-tagħlima li l-martri ta’ dixxendenza Maltija tagħti lill-Insara
 • Napprezzaw l-Insara anonimi
 • Ġawhra umli tal-ħajja kkonsagrata u monastika
 • Knisja missjunarja li toħroġ lejn il-periferiji għal evanġelizzazzjoni ġdida
 • Il-profil tal-aħwa Bonavia
 • Il-paċi u l-kalma
 • Żmien fejn nagħrfu nżommu iktar l-brejkijiet
 • Il-mixja tar-Randan Imqaddes
 • Dinjità f’ambjenti diffiċli
 • Sant’Andrija ta’ Kreta
%d bloggers like this: