X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Riflessjonijiet tal-Isqof Mario Grech fuq is-Sinodu dwar l-Amażonja
  Sinodu hu dejjem salib it-toroq missjunarju għall-Knisja – L-Isqof Mario Grech
 • Diversi interventi interessanti fis-Sinodu dwar is-sehem tal-mara fil-Knisja
 • Omelija tal-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joseph Galea-Curmi fil-quddiesa tal-75 Anniversarju mit-twaqqif tal-Kulleġġ Sant’Elija
  Kull bniedem għandu valur importanti
 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa fit-Tifkira Solenni tal-Mejtin kollha
  “Nitlob maħfra tal-ħitan li bnejna biex nifirdu l-mejtin tagħna”
 • Omelija mill-Amministratur Appostoliku l-Isqof Mario Grech fit-Tifkrira Solenni tal-Erwieħ Mejtin kollha
  Il-mewt għalliema tal-ħajja
 • Jitlestew sitt proġetti ta’ restawr fi knejjes Għawdxin
 • L-impenn konkret tal-Azzjoni Kattolika fi Sqallija favur il-ġustizzja
 • Kummissjoni Legalità u Ġid Komuni
 • ‘Bħal Pilatu fil-Kredu’
  Knisja li tħares ’il barra mhux ’il ġewwa
 • Il-Papa waqt l-Angelus iħeġġeġ biex inħallu l-ħarsa mimlija ħniena ta’ Ġesù tikkonvertina
 • L-Emirati Għarab Magħquda se jħallsu għall-Knejjes Kattoliċi meqruda mill-ISIS
 • Dokument dwar il-Knisja f’Malta: ilbieraħ, illum u għada
  Nibdew mill-ġdid – Is-Soċjetà tal-M.U.S.E.U.M. (1)
 • L-Editorjal
  It-traffikar tal-bnedmin u l-prostituzzjoni
 • Żmien l-influwenza
 • Novembru
  Ħa naraw x’kultura hemm marbuta ma’ Novembru
 • Newman f’Malta
 • Għaliex teżisti t-tbatija?
 • Esperjenza ta’ missier ta’ bint b’mard mentali
  Qatt ma ħarisna lura
 • Monsinjur Philip Calleja jingħata d-Dottorat Honoris Causa
 • Mill-Ħażna tat-Tifkiriet
  Novembru
 • Rispett
 • San Ġlormu ta’ Stridone
 • Il-ħajja wara l-mewt
 • Pass Pass matul is-sena… għal tmiem il-ġimgħa
 • Responsabbli aħna lkoll

Leave a Reply

%d bloggers like this: