Ave Marija

Print Friendly, PDF & Email

Ara Marija, il-lejla ħiemda,

bil-qamar jiddi, fuq Betlem fqira.

Twajjeb Ġużeppi, għajjien bil-mixja,

titlob bil-ħniena, kamra għal Marija.

 

Ara Marija, il-kwiekeb fis-sema,

jittawlu ‘l isfel, mis-sħab bajdani,

jaraw il-ġrajja, ta’ kif Marija,

se tagħti d-dinja, ‘il Binha tarbija.

 

U sabu kenn, f’daqsxejn ta’ grotta;

Il-ħarsa ta’ Marija imtliet bil-poeżija.

It-tiben tal-maxtura sar jilma’ bis-sbuħija,

għax twieled Ġesu’!

 

Jittajru fil-kampanlja

ġew l-anġli jgħannu glorja

liċ-ċkejken Sid l-umanita’

 

Ara Marija, il-lejla ħiemda,…

 

Titkanta fuq: Guarda Maria

Mużika: Angelo Di Mario

Kliem bil-Malti ta’ Joe Galea

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: