Il-Papa f’Santa Marta: L-awtorità mhix il-kmand imma koerenza u xhieda


It-Tlieta, 14 ta’ Jannar 2020: Ġesù kien jgħallem kif il-bniedem għandu jħaddem l-awtorità. L-Evanġelju ta’ San Mark tal-lum, jirrakkuntalna kif kien jgħallem Ġesù fit-tempju u r-reazzjoni li kien hemm fost il-miġemgħa għall-mod kif Hu kien iħaddem din l-awtorità, b’mod differenti għal kollox mill-iskribi.

Din it-tixbiha nebbħet ir-riflessjoni li għamel il-Papa Franġisku fil-kappella tad-Dar Santa Marta fejn spjega d-differenza bejn li ‘jkollok l-awtorità’, awtorità interjuri kif kellu Ġesù u t-tħaddim tal-awtorità li m’għandekx bħalma kienu l-iskribi li, minkejja li kienu speċjalisti fit-tagħlim tal-Liġi, minkejja li kien jismagħhom, il-poplu ma kienx jemminhom.

X’inhi l-awtorità li għandu Ġesù?  Huwa l-istil tiegħu, stil li nistgħu nsejħulu ‘sinjorili’ li bih Ġesù kien jgħaddi minn post għal ieħor, jgħallem, ifejjaq, jisma’.

Dan l-istil ‘sinjorili ta’ Ġesù – li jiġi minn ġewwa -, jurina….  X’jurina?  Il-koerenza.  Ġesù kellu l-awtorità għax kien koerenti bejn dak li kien jgħallem u dak li kien jagħmel, jiġifieri kif kien jgħix.  Dik il-koerenza tesprimi l-awtorità li jkollha l-persuna: “Din għandha l-awtorità għax koerenti”, jiġifieri  tagħti xhieda.  F’dan tidher l-awtorità: fil-koerenza u x-xhieda.

L-iskribi, rgħajja skizzofreniċi kienu jgħidu bla ma jagħmlu!

L-iskribi ma kinux koerenti u Ġesù min banda jwissi lill-poplu biex jagħmel dak li jgħidulu imma biex ma jġibx ruħu bħalhom, u mill-oħra ma jitlifx okkażjoni biex iċanfarhom għax bl-atteġġjment tagħhom waqgħu fi skozzofrenija pastorali: jgħidu ħaġa u jagħmlu oħra.  U dan jiġri f’episodji oħra fl-Evanġelju, qal il-Papa,  meta Ġesù jirreaġixxi u jdaħħalhom fi xkora inkella billi jtihom risposta u drabi oħra “jgħidilhom bla tlaqliq x’inhuma!”.

U l-kelma  li juża Ġesù biex jiddeskrivi din l-inkoerenza, din l-iskizzofrenija hi ‘ipokrisija’.  Hu juża litanija ta’ aġġettivi!

Nieħdu l-kapitlu tlieta w għoxrin ta’ Mattew  u naraw kemm drabi Ġesu jiddeskrivihom bħala ipokriti.

L-ipokrisija hi l-imġieba ta’ min hu responsabbli mill-bnedmin – f’dal-kas responsabbiltà pastorali – imma mhux koerenti, ‘sinjuri’ mingħajr awtorità.  U l-poplu t’Alla hu tant twajjeb u jittollera; jittollera r-rgħajja ipokriti, lil tant rgħajja skizzofreniċi li jgħidu bla ma jagħmlu, neqsin mill-koerenza.

Imma l-poplu t’Alla li jittollera ħafna, jaf jagħżel bejn il-forza u l-grazzja.  Dan narawh fl-ewwel qari tal-Liturġija fejn Eli kien tilef l-awtorità kollha li kellu, imma kien baqgħalu l-grazzja tad-dilka u b’dik il-grazzja bierek u wettaq il-miraklu ma’ Anna li mbikkija u mifnija bin-niket titlob biex issir omm.

Il-poplu t’Alla jaf jagħżel bejn l-awtorità ta’ persuna u l-grazzja tad-dilka.  “Int tmur tqerr għand dak jew l-ieħor għaliex hu hekk… jew hekk…?  “Imma għalija dak Alla.  Dak hu Ġesù.

U dan hu d-dehen tal-poplu tagħna li ħafna drabi jittollera tant rgħajja inkoerenti, rgħajja jixbħu l-iskribi…. u nsara wkoll li jmorru l-quddies kull nhar ta’ Ħadd imbagħad jgħixu bħall-pagani.

Dan hu skandlu, inkoerenza.  Kemm jagħmlu deni l-insara inkoerenti, dawk li ma jagħtux xhieda, u r-rgħajja inkoerenti, skizzofreniċi, li ma jagħtux xhieda!

Fi tmiem l-omelija l-Papa offra talba lill-Mulej biex “l-awtorità” tal-imgħammdin kollhass ma tkunx li jikkmandaw jew li jsemmgħu leħinhom imma li jkunu koerenti, li jkunu xhieda u b’hekk ikunu kumpanija għal xulxin fit-triq lejn il-Mulej.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.