X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 8 ta’ Marzu 2020

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Il-Moviment Hospice – X’joffri u għal min qiegħed?
 • Isir il-funeral tal-vittma tal-industrija tal-kostruzzjoni
 • Relikwa tad-Dmugħ tal-Madonna se tinġieb Malta
 • Lectio Divina għall-Evanġelju ta’ żmien ir-Randan- Sena A
 • Ċelebrazzjoni penitenzjali – Dnubietek Maħfura
 • Il-Knisja tgħaddi proprjetà biex tintuża b’risq persuni li jbatu bid-dimensja
 • Tinfetaħ mill-ġdid il-Kripta tal-Granmastri tal-Ordni
 • Kurċifiss skandaluż
 • Randan 2020
  Il-Ġnien tal-Ġetsemani
 • Ħatra ta’ Maestro di Cappella ġdid għall-Katidral ta’ Għawdex
 • Il-politika u l-poter: kompatibbli jew le?
 • Asia Bibi: “Il-Fidi salvatni”
 • Il-Prim Ministru tar-Reġjun tal-Kurdistan jiltaqa’ mal-Papa Franġisku
 • Libertà għal 7 Kristjani wara 11-il sena maqfulin f’ħabs
 • Dokument dwar il-Knisja f’Malta; ilbieraħ, illum u għada
  Nibdew mill-ġdid – sigrutà?
 • Is-Sawm: int taf tgħid le?
 • Il-Papa Franġisku jibda sena oħra bħala Papa u jkompli bl-impenn għar-riforma minkejja l-abbużi
 • Modi differenti kfif tista’ ssum dan ir-Randan
  Araw daqsxejn x’jissuġġerixxi l-Papa Franġisku
 • TPSR. Kif jaħdem? Kif nistgħu nimplimentawh?
 • Imnedija l-App YOUCAT Daily waqt ir-Randan bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa
 • Imħabba bla waqfien
 • San Ċiprijanu ta’ Kartaġni
 • “Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi”
 • Wara sena akkademika oħra fl-Istitut Agostinjan
 • Ir-Rużarju mat-tfal
 • Iż-żgħożija m’għandhiex età

Leave a Reply

%d bloggers like this: