Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-awtoritajiet bla ma ninsew lill-foqra

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis, 12 ta’ Marzu 2020: F’dan il-mument diffiċli l-Papa Franġisku qed ikompli jakkumpanjana bil-quddies li qed jiċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Illum, fil-bidu tal-quddiesa, Franġisku stedinna biex inkomplu nitolbu flimkien għall-morda, għall-familjari, għall-ġenituri li għandhom it-tfal magħhom id-dar, imma fuq kollox, il-Papa qalilna biex niftakru fl-awtoritajiet minħabba d-deċiżjonijiet li jkollhom jieħdu għas-saħħa tal-popolazzjoni.

Fl-omelija l-Papa għamel riflessjoni dwar l-Evanġelju: ir-rakkont tar-raġel għani u Lazzru.  Hemm bżonn ma nkunux indifferenti quddiem id-dramm ta’ min, l-aktar it-tfal, ibati l-ġuħ jew qed jaħrab mill-gwerer u minflok għajnuna jsib jilqgħuh il-ħitan.

Dar-rakkont ta’ Ġesù huwa ċar ħafna minkejja li jidher qisu xi storja għat-tfal: huwa sempliċi ħafna.  Ġesù jrid jurina li l-umanità kollha tista’ tgħix kif tirrakkonta l-parabbola, aħna inklużi.

Żewġ irġiel, wieħed sodisfatt, jaf jilbes – forsi kien ifittex lill-aktar stilisti bravi ta’ żmienu għal ilbiesu – kien jilbes il-propra u għażel fin.  U kien jgħaddiha tajjeb għax kuljum kien jagħmel ikliet kbar.  Hekk kien kuntent.  Bla tħassib ta’ xejn.  Forsi kien jieħu xi pillola kontra l-kolesterol, imma għalih il-ħajja kellha xejra tajba.  Kien kuntent.

Ħdejn il-bieb tiegħu kien hemm wieħed fqir, kien jismu Lazzru.  L-għani kien jaf li dan kien fqir.  Imma għalih kollox kien f’postu: ‘Jien ngħaddiha tajjeb u dan…  dik hi l-ħajja, fil-każ jirranġa…’

L-Evanġelju ma jgħid xejn dwar dan, issokta Franġisku, imma forsi dan l-għani kultant kien jibgħat xi loqma lil Lazzru.  Fl-aħħar it-tnejn għaddew mil-liġi li tolqotna lkoll: il-mewt.  Miet l-għani u miet Lazzru.

L-Evanġelju jgħidilna li Lazzru ttieħed is-sema fi ħdan Abram.   Dwar l-għani jgħid biss li difnuh, xejn aktar.

Jolqtuk żewġ affarijiet: il-fatt li l-għani kien jaf lil Lazzru b’ismu, imma ma kienx jimpurtah minnu.  Forsi kien negozjant li b’dak li jagħmel kien jgħakkes lill-foqra.  Kien jaf sewwa, kien infurmat dwar dir-realtà.

It-tieni ħaġa li tolqotni, kompla l-Papa, hi l-kelma ‘dagħbien’ (vojt bla qies) li juża Abram meta jindirizza lill-għani.  ‘Bejnietna hemm vojt bla qies, ma nistgħux nikkomunikaw; ma nistgħux ngħaddu minn naħa għall-oħra.’  Huwa l-istess vojt li kien hemm fil-ħajja bejn l-għani u Lazzru.  Il-vojt ma bediex hemmhekk; kien beda hawn.

Irriflettejt dwar id-dramm ta’ dal-bniedem: id-dramm li kien infurmat tajjeb, imma qalbu kienet magħluqa.  It-tagħrif li kellu dan l-għani ma kienx jasal sa qalbu.  Qalbu ma kienet tħoss xejn, ma kienx jaf iħoss quddiem id-dramm tal-oħrajn.  Lanqas kien jasal li jsejjaħ lil xi wieħed mill-qaddejja biex jieħu xi ħaġa lil Lazzru: id-dramm tal-informazzjoni li ma tasalx sal-qalb.

Dan jiġri lilna wkoll.  Ilkoll nafu – għax sirna nafuh mill-mezzi tal-komunikazzjoni – kemm tfal ibatu l-ġuħ illum fid-dinja, kemm tfal m’għandhomx il-mediċini meħtieġa, kemm tfal ma jistgħux imorru l-iskola.  Kontinenti sħaħ jgħixu dad-dramm, nafuha.  Nitħassruhom u nibqgħu għaddejjin qisu qatt ma kien xejn.

Din l-informazzjoni ma tidħolx fil-qalb, u ħafna minna, tant gruppi ta’ bnedmin, jgħixu b’dan id-distakk bejn dak li jaħsbu, dak li jafu, u dak li jħossu.  Huma indifferenti bħalma l-għani kien indifferenti lejn Lazzru.  Hemm hu d-dagħbien tal-indifferenza.

Meta mort Lampedusa l-ewwel darba ħarġitli din il-kelma: globalizzazzjoni tal-indifferenza.  Forsi llum hawn f’Ruma, aħna mħassbin għax il-ħwienet magħluqin… u ma nistax nixtri dak li rrid, ma nistax immur passiġġata kuljum… imħassbin għall-affarijiet tagħna personali.

Imbagħad ninsew lit-tfal bil-ġuħ, ninsew lil dawk l-imsejkna fejn il-konfini tal-pajjiżi jfittxu l-libertà, dawk il-migranti tturufnati li qed jaħarbu mill-ġuħ u mill-gwerra u jsibu ma’ wiċċhom ħajt, ħajt tal-ħadid, ta’ barbed wire, ħajt li ma jħallihomx jgħaddu.

Dan nafu li qed jiġri imma qalbna wieqfa, ngħixu fl-indifferenza.  Din hi l-indifferenza: id-dramm li tkun infurmat sew iżda ma tħossx ir-realtà tal-ieħor.  Dan hu d-dagħbien: id-dagħbien tal-indifferenza.

Imbagħad hemm ħaġa oħra li tolqtok.  Nafu isem il-fqir: Lazzru.  L-għani wkoll kien jafu għax meta kien fl-infern jitlob lil Abram biex jibgħatlu lil Lazzru.  Imma isem l-għani ma nafuhx.  Ma nafux ismu dar-raġel, ma kellux isem.  Kien tilef ismu u kellu biss l-aġġettivi ta’ ħajtu:  għani, setgħan… tant aġġettivi.  Hekk iġibna l-egoiżmu: itellifna l-identità vera tagħna, isimna, u jġibna nagħtu valur lill-aġġettivi biss.  Il-mondanità hi għalliema f’dal-każ.

Waqajna fil-kultura tal-aġġettivi fejn il-valur tiegħek hu biss dak li għandek, dak li tista’ u mhux x’jismek: titlef ismek.  Dan iġġib magħha l-indifferenza: it-telf tal-isem.  Aħna sinjuri, aħna dik u aħna l-oħra… u dak biss.  Aħna sirna aġġettivi.

Illum nitolbu l-grazzja lill-Mulej biex ma naqgħux fl-indifferenza.  Nitolbu l-grazzja li kull ma nafu dwar it-tbatija umana jinżel fi qlubna u jċaqlaqna biex nagħmlu xi ħaġa għall-oħrajn.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: