Il-Papa jsellem lill-Knejjes Orjentali fl-Għid li jiċċelebraw illum

Print Friendly, PDF & Email

Filwaqt li Ħadd fuq l-Għid il-Knisja Kattolika tar-rit Latin tiċċelebra l-Ħadd tal-Ħniena Divina, il-Knejjes Ortodossi u l-Knejjes Kattoliċi tal-Lvant jiċċelebraw l-Għid il-Kbir.

Il-Papa Franġisku bagħat ix-xewqat tajba lil dawn il-Knejjes. Huwa sellem bħala ħutna lill-Insara tal-Knejjes Orjental u qal li: “F’dan il-mument ta’ prova, ejjew inħossu kemm huma kbar ir-rigal u t-tama li jiġu bil-qawmien tagħna ma’ Kristu.”

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-04/pope-francis-regina-coeli-oriental-easter-wishes.html

Rapport għal-Laikos minn Joe Galea

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: