Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. L-14-il Ħadd, Sena A

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend tal-4 u l-5 ta’ Lulju jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja, jew isegwuha mal-familja minn fuq it-Televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Bħala tħejjija jimlew il-kliem fis-sentenza li qal Ġesu’.

A14 Infahhrek Missier li hbejt...

Minn Joe Galea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: