Meta xi ħadd joħroġli wrong side!

Print Friendly, PDF & Email

Kemm tinħaraq hux meta tkun qed issuq u, f’daqqa waħda, joħroġlok xi ħadd wrong side! Ġieli ġralek hekk?

U, jekk ġralek hekk, kif tħossok? Għall-ewwel tinġazza! Għax tieħu qatgħa tal-beati Pawli! Imma mbagħad tħossok tinħaraq, tfur bir-rabja u tisplodi! Insomma! Dejjem u skont il-fus ta’ dak li jkun! Għax hawn minn il-fus mill-ewwel itirlu u aqta’ kemm jarma jfaqqa’! Biex imbagħad, jaħasra, tant kemm jiddispjaċieh li jiġi għand Ġesù f’riġlejn il-Patri jibki kemm jiflaħ! Għax min hu veru umli u safi quddiem il-Mulej hekk jagħmel ħbieb! Jammetti! U jinħafer! Biex imbagħad tarah jagħti qalbu għall-proxxmu tiegħu! Prosit sieħbi! Hekk l-affarijiet! Dik il-vera irġulija! U b’hekk turi li int mara!

L-istess ħaġa tiġri fid-diskussjonijiet tafux! Dan anki jekk tkun qiegħed tgħid kelma għal kwiet, fost il-ħbieb, u, xi ħadd, jaf joħroġlok wrong side! Għax filli nkunu qed titħaddtu fuq ton ta’ ħbiberija u filli dak il-proxxmu aqta’ kemm jarma inigges, iweġġa’ u jinsulenta! U int tgħidli: Imma fil-bidu qalli u qaltli: Mhux għalik qed ngħid! Int aqta’ dik is-sentenza barra sieħbi u ara jekk is-sentenza ta’ wara hijiex sustanza ta’ tingiż u botti! Mela għalija kien qed jgħid!

U kif tħossok f’dawn il-mumenti? Fejn dan u din il-proxxmu joħroġlok wrong side? Ovvja! Demmek jitlagħlek għal rasek. Tibda’ titriegħed. U tħossok li għandek tagħmel xi waħda! Għax dak li jkun ikun ħafna fuq li ħafna li qabeż il-linja! U dan jaħasra biex, dak jew dik li jkun u li tkun, ma titkellmux rasek u rasha, rasu u rasek! Kif, wara kollox, jridna nagħmlu Ġesù stess! Imma l-bniedem iblaħ! U, sforz ir-rabja li jkollu tbaqbaq ġo fih, faċli ħafna jgħaddi wrong side! U jispiċċa li miegħu jgħaddi lil ħaddieħor! Anki jekk ħaddieħor, l-għaliex ikun jitlob u titlob, il-Mulej juriehom li m’għandhomx għalfejn jitgħabbew b’rabja u frustrament li m’humiex tagħhom!

Sieħbi, int li tgħaddi wrong side fir-relazzjonijiet tiegħek mal-oħrajn, ngħidlek: Nifhmek! Nagħdrek! Nissapportjak! U nitlob għalik! Mill-esperjenza tiegħi tal-ħajja l-Mulej jgħallimni li meta nkun irrabjat ħa ninfaqa’ waħda sew miegħU. U ninfaqa’ tafux! U x’ma joħroġlix minn fommi miegħU! Imma basta qed inkellem lilU personali! L-ewwel naffaċċja lilU. Għax Hu mhux russian roulette bħalma hu l-bniedem! Tibgħżux! Imbagħad jurini kif għandi nittratta mal-bniedem.

Ma jimpurtax jekk mal-Mulej ngħaddi wrong side. Basta nkellmU! Għax meta nkellmu iġibni on side! Għax Alla Hu u mhux bniedem! U miegħi jaf iġib lill-persuna l-oħra on side ukoll!

Patri Mario Attard OFM Cap

Leave a Reply

%d bloggers like this: