Il-Papa Ġwanni Pawlu II jistedinna nisimgħu lil Marija

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa San Ġwanni Pawlu II jistedinna biex nisimgħu lil Marija u nagħmlu Magnificat minn ħajjitna. Nagħżel xi ħaġa meraviljuża minn ġo fija jew minn madwari u nkanta lill-Mulej il-grazzi tiegħi.

Nista’ nitlob għal dawk li huma fl-awtorità, għall-ġenituri, għall-Papa, biex l-Ispirtu s-Santu jgħinhom bid-dawl tiegħu.

Insib kliem biex ngħid lit-tfal tiegħi u lit-tfal li naf li Ġesù hu tassew dak li ġej.

Jiena lest, jiena lesta biex nagħti xhieda tas-sens Nisrani tal-Milied?

Minn Joe Galea

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: